Sökning: "Arvid"

Visar resultat 1 - 5 av 657 uppsatser innehållade ordet Arvid.

 1. 1. Det är du att stå i regn hela tiden. Ett fenomenologiskt perspektiv på subjektet i Katarina Frostensons poesi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Arvid Bergström; [2024-02-06]
  Nyckelord :Poesi; Katarina Frostenson; Flodtid; Fenomenologi;

  Sammanfattning : This essay examines the speaking subject in Katarina Frostenson’s poetry through a phenomenological perspective. The study is focused on how the subject appears, the relation between the subject’s inner world and the outside world, and the relation between the speaking subject and language. LÄS MER

 2. 2. Klusteranalys : Tillämpning av agglomerativ hierarkisk och k-means klustring för att hitta bra kluster bland fotbollsspelare baserat på spelarstatistik.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Sacko Balbas; Arvid Törnquist; [2024]
  Nyckelord :Cluster analysis; hierarchical clustering; k-means clustering; La Liga; football; algorithm; machine learning.;

  Sammanfattning : This work is about how the multivariate analysis tool cluster analysis can be appliedto find meaningfull groups of players based on player statistics. The aim of the work isan attempt to find good clusters among players within the Spanish top football divisionLa Liga for the 2022-2023 season. LÄS MER

 3. 3. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 4. 4. “LIVE, BREATHE, TESLA” : En kvalitativ studie om gemenskap och kundlojalitet i Teslas svenska Facebook-community

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Shajan Bakir; Joel Arvid Olai; [2024]
  Nyckelord :brand community; customer loyalty; Tesla; Facebook;

  Sammanfattning : The primary objective of the research was to examine the motivations behind members’ participation in Tesla’s online community on Facebook and explore how member interaction influences engagement and loyalty towards Tesla. The emergence of new technologies has intensified the complexity of understanding user behaviors. LÄS MER

 5. 5. Religion makt och demokratiska möjligheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marko Siljanovski; Arvid Lindfors; [2024]
  Nyckelord :Demokrati; religion; konflikt; demokratisering; Robert Dahl; modernisering; sekularisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att förstå sambandet mellan demokrati och religion är viktigt för studierna av demokratisering. Uppsatsen syftar till att redogöra om huruvida religion kan vara ett förhindrande element för en demokratisk utveckling. LÄS MER