Sökning: "Arvssystem"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Arvssystem.

 1. 1. Vägarna mot en integrerad IT-infrastruktur

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Rudy Figarola; [2008]
  Nyckelord :integration infrastruktur it-infrastruktur ERP EAI BoB;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Företag investerar bl.a. i affärssystem (ERP-lösningar) för att dra nytta av de fördelar systemen förväntas leverera i form av bättre beslutsstöd och effektivare processer vilka är viktiga för att företag skall uppnå en högre nivå av konkurrenskraft och tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Ettor och nollor byter bostad-Datamigration från arvssystem till Data Warehouse-

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Clas Peterson; Magnus Helmvee; Fredrik Gisslin; [2005]
  Nyckelord :Datamigration; Data Warehouse; Databaser; AS 400; Arvssystem; Informatics;

  Sammanfattning : Dagens organisationer är i ständigt behov av rapporter, sammanställningar och analyser för attunderlätta för organisationsledningen att fatta strategiska och taktiska beslut. I allmänhet är den data som finns i organisationer väldigt rörig och oorganiserad. LÄS MER