Sökning: "Aryan Mahdavi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aryan Mahdavi.

 1. 1. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar de temporära distansstudierna studenters upplevda tillfredsställelse med kurser pågående under COVID-19 pandemin : En kvalitativ studie om systemvetare med hjälp av UTAUT modellen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Olenäs; Aryan Mahdavi; Samuel Schön; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER