Sökning: "Arzija Biljibani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arzija Biljibani.

  1. 1. Livskvalitet hos unga vuxna med diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Arzija Biljibani; Anna Maria Wredberg; [2011]
    Nyckelord :Juvenil Idiopatisk Artrit; litteraturstudie; livskvalitet; ungdomar; unga;

    Sammanfattning : Juvenil Idiopatisk Artrit är en reumatisk sjukdom som startar i barn- och ungdomsåren. Syftet med denna litteraturstudien var därför att beskriva hur sjukdomen Juvenil Idiopatisk Artrit kan påverka ungdomars och unga vuxnas livskvalitet, samt vilka faktorer som kan påverka denna. Denna studie har genomförts i form av en litteraturstudie. LÄS MER