Sökning: "Asatro"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Asatro.

 1. 1. Kampen om runorna : En diskussionsanalys av samhällsdebatten kring tyrrunan och skräckhjälmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Tyrrunan; Tiwaz; Skräckhjälmen; NMR; Svenskarnas Parti; Historiebruk; Sverige; Asatro; Tolkningsföreträde.;

  Sammanfattning : This essay is a discussion analysis of the public debate regarding the Tiwaz rune and the Helm of Awe through the lens of various groups wanting to interpret the symbols differently through their historical usage. Through analyzing how different people argue for the legitimacy of their interpretation through the symbols’ historical usage they were separated into three groups, the critical, the religious and the cultural, all who want their interpretation to be the prevailing one. LÄS MER

 2. 2. Modaliteter i två historieläroböcker för mellanstadiet : En textanalys av dikotomierna: vi-dem, nu-då samt kristendom-asatro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Erik Löf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The subject of history is one of the subjects in the Swedish schools where the textbook is used most. The textbook can be seen as paratextual as it forms students and teachers' perception of what type of content (knowledge) that is premiered. In other words, the textbook can be seen as the primary focus of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Att bjuda makterna på fest : Blot i handling och tanke hos Samfundet Forn Sed Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Mathilda Lönn; [2017]
  Nyckelord :heathenism; neopaganism; ritual sacrifice; rites of passage; blot; asatro; nyhedendom; forn sed;

  Sammanfattning : For members of the Swedish Heathen organisation Forn Sed Sverige, the term blot is defined as an act of ritual sacrifice through which one can communicate with the gods and other powers. The purpose of this thesis is to provide an overview of the various forms of blot and to explore the meanings ascribed to it by the practitioners. LÄS MER

 4. 4. Livet som hedning : Paganistiska inriktningar och historisk inspiration i nutida Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Paganism; Hedendom; Historisk inspiration; Asatro; Naturreligion;

  Sammanfattning : This essay presents the result of a quantitative study made among contemporary pagans in Sweden. The study, which is based on an Internet survey, examines which types of pagan practices that are most common and what kind of troubles pagan faith could cause in the practitioners daily life. LÄS MER

 5. 5. Rituell kreativitet inom nyhedendom : En forskningsbaserad litteraturstudie om rituell kreativitet och ritualers funktioner inom wicca och modern asatro i syfte att berika elevers förståelse för ritualer och nyhedendom.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Andrea Johansson; Annie Torevik; [2016]
  Nyckelord :Rituell kreativitet; Nyhedendom; Ritualer; Wicca; Morden asatro; Ritualers funktioner;

  Sammanfattning : Syftet med undervisning i religionskunskap är att elever ska utveckla förståelse för olika sätt att leva och förhålla sig till världen. Ett fokus på religion som praktik ska enligt läroplanen också finnas. I skolan får elever lära sig om de olika världsreligionerna men mer sällan får de höra talas om vad nyhednisk religion är. LÄS MER