Sökning: "Ascher"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Ascher.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid undersökning av smärta hos papperslösa och asylsökande patienter : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Alvhede; Hannah Ascher; [2017]
  Nyckelord :papperslös; asylsökande; smärta; undersökning; sjuksköterska; upplevelser; erfarenheter; livssituation;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skett en ökning av asylsökande personer i Sverige och med det går det att anta att många av dem har stannat i landet trots avslag på sin asylansökan. Papperslösa och asylsökande kan ha en livssituation som exempelvis består av en traumatisk bakgrund och oviss framtid. LÄS MER

 2. 2. Deliberativa samtal och motivation på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Ascher; [2009-10-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER