Sökning: "Ascophyllum Nodosum"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ascophyllum Nodosum.

 1. 1. Improving methane production using hydrodynamic cavitation as pre-treatment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Louise Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Hydrodynamic cavitation; steam explosion; anaerobic digestion; hydrolysis; bmp; particle size distribution; methane; particle size reduction; food waste; sludge; grass; biogas; energy; renewable energy; Scandinavian biogas fuels AB; Scandinavian biogas; cavitation; biogas production; biomethane potential; Linköping university; Hydrodynamisk kavitation; kavitation; ångexplosion; rötning; anaerob rötning; hydrolys; BMP; partikelstorlekreducering; biometanpotential; biogas; metan; metangas; alger; saccharina latissima; ascophyllum nodosum; gräs; matavfall; avloppsslam; förnybar energi; Linköpings universitet; examensarbete biogas; examensarbete kavitation;

  Sammanfattning : To develop anaerobic digestion (AD), innovative solutions to increase methane yields in existing AD processes are needed. In particular, the adoption of low energy pre-treatments to enhance biomass biodegradability is needed to provide efficient digestion processes increasing profitability. LÄS MER

 2. 2. Ascophyllym Nodosum – påverkan på det orala placket och dess proteaser

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Nurda Schwech; Sanja Krupic; [2013]
  Nyckelord :Ascophyllum Nodosum; biofilm formation; dental calculus; dental pellicle; dental plaque; fluorometer; protease;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att studera huruvida algen Ascophyllum Nodosum (AN) utövar någon effekt på proteasaktivitet i oralt plack, samt om effekten finns i algen från början eller om man måste inta den oralt för att få en systemisk effekt. En förhöjd proteasaktivitet har förknippats med gingivit och parodontit. LÄS MER