Sökning: "Ascorbic acid"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ascorbic acid.

 1. 1. Study of the effect of vacuum impregnation with different substances on respiration and color of packed baby spinach leaves.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ahmad Husain; [2017]
  Nyckelord :modified atmosphere; Spinach; minimal processing; metabolic activity; quality; GABA.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : In this study, vacuum impregnation (VI) was used to investigate the effect of different solutions: sucrose 21 % (w/v), calcium lactate 1 % (w/v), ascorbic acid 0.1 % (w/v), and GABA 0.075 % (w/v) on atmospheric composition, color, and shelf life of packed baby spinach leaves. VI was performed at two different temperatures: 21 C and 7. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en C-vitaminberikad tofuprodukt : Studie av C-vitaminhalt under process och förvaring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Viktoria Fahlgren; [2017]
  Nyckelord :tofu; soybean; sea buckthorn; Ascorbic acid; soybean protein; β-conglycinin; glycinin; Nigari; magnesiumchloride;

  Sammanfattning : Tofu is a plant based product made from soybeans, water and a coagulant. The coagulant together with heating enables the formation of a soy curd (tofu). The proteins that dominates in soybeans are β-conglycinin (7S) and glycinin (11S). The composition of the proteins differs between soybean cultivars, which also affects the formation of the tofu. LÄS MER

 3. 3. Mältningens påverkan på sekundärmetaboliter : med fokus på havre och vete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Michaela Isoz; [2016]
  Nyckelord :mältning; havre; vete; aminosyror; antioxidanter;

  Sammanfattning : Havre och vete är två av människans mest förädlade spannmål och används världen över. Nya produkter kommer ut på marknaden hela tiden tack vare nya tekniker i livsmedelsindustrin. Mältningsprocessen har länge används inom öl tillverkningen men har utvecklats mer och mer för att få ut nya produkter. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av pastöriseringens effekt på askorbinsyrahalten i dryck

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :MALIN SVENSSON; ERIKA TOLLANDER; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Pastörisering används i dryckestillverkning för att öka produktens kvalitet och hållbarhetstid. Detta sker genom att pastöriseringen minskar bakteriemängden, dock tros pastörisering även ha negativ påverkan på askorbinsyrahalten. Askorbinsyrahalten överdoseras med ungefär 50 % i de drycker det tillsätts till. LÄS MER

 5. 5. The breakdown of ascorbic acid at different temperatures and amounts of dissolved oxygen in orange juice

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jens Ogsäter; [2014]
  Nyckelord :Orange juice; Ascorbic acid; Dissolved oxygen; Storage temperature;

  Sammanfattning : Vitamin C is an essential water soluble vitamin found mainly in fruits, vegetables and their derivatives. Orange juice is a popular thirst quencher and a convenient way to reach the daily recommended intake of vitamin C. LÄS MER