Sökning: "Ashkan Mir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ashkan Mir.

  1. 1. The Different Faces of Narcissism : A Psychoanalytic Reading of The Great Gatsby and The Picture of Dorian Gray

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Ashkan Mir; [2016]
    Nyckelord :The Great Gatsby; The Picture of Dorian Gray; Jay Gatsby; Dorian Gray; Narcissism; Psychoanalytic literary criticism;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to perform a comparative psychoanalytic reading of The Great Gatsby (1925) and The Picture of Dorian Gray (1891) in terms of the titular characters’ narcissistic behavior. My claim is that Jay Gatsby and Dorian Gray can be seen as different depictions of narcissism. LÄS MER