Sökning: "Asier Vega"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asier Vega.

  1. 1. Integrated Marketing Communications in Advertising

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Raquel Ayerra; Manuel Jimenez; Asier Vega; [2007]
    Nyckelord :Marketing; Communications; Advertising; IMC; Iberostar; Online; Offline; Strategy;

    Sammanfattning : This research is made with the aim of find out how Iberostar communicates its values through Offline and Online advertising campaigns and if those campaigns send the same message to the target audience.... LÄS MER