Sökning: "Askevik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Askevik.

 1. 1. Rätt björk på rätt mark : Visuell identifiering av naturligt föryngrad björk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Kristofer Vestergaard; Dennis Askevik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The silver birch (Betula pendula Roth) and the downy birch (Betula pubescens Ehrh) are the most common broadleaved species in Swedish forests. Both species have a lot in common in appearance and are often misleadingly referred to simply as ”birch”. They have however different requirements and possibilities to grow on different sites. LÄS MER

 2. 2. Nätplan för fördelningsstation M4 Torsby

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Josefin Oleryd; Karl-Johan Askevik; [2016]
  Nyckelord :network plan; electric substation; nätplan; fördelningsstation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Kungälv Energi AB. Syftet med arbetet är att upprätta en nätplan för området M4 Torsby som kan användas som underlag till investeringar. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt-en intervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maja Askevik; [2014]
  Nyckelord :Barnhälsovård; distriktssköterska; hälsofrämjande; innehållsanalys; intervju; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt bland barn är ett stort och växande folkhälsoproblem varpå barnhälsovården allt mer kommit att fokusera på hälsofrämjande insatser. BHV-sköterskor arbetar utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram med allmänna insatser åt alla och riktade insatser vid behov. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation av elevernas muntliga färdighet i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Frida Askevik; [2010]
  Nyckelord :dokumentation; språk; Europeisk språkportfolio;

  Sammanfattning : Kraven på att lärarna dokumenterar elevernas lärandeprocess i de olika ämnena har ökat i takt med att den formativa bedömningen getts större utrymme i debatten om vad undervisningen egentligen bör handla om. I den här studien redogörs för orsakerna bakom den komplexitet som finns beträffande dokumentation av det som eleverna presenterar muntligt i moderna språk. LÄS MER

 5. 5. Intern benchmarking i tillverkningsföretag- En kvalitativ studie av Skanska Stomsystem AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Askevik; Ida Dahlborg; Camilla Frejholtz; [2009]
  Nyckelord :Intern benchmarking; benchlearning; knowledge management; belöningssystem; och Skanska Stomsystem; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den interna benchmarkingen ger många positiva effekter och ger företaget värdefull information som ska hjälpa Skanska Stomsystem att förbättras och förändras. Dessvärre påverkas kunskapsspridningen negativt av det rådande belöningssystemet då det motverkar de positiva effekter den interna benchmarkingen ger. LÄS MER