Sökning: "Aslamy Nawid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aslamy Nawid.

  1. 1. Grundläggning för fritidsbostäder på våt silt mark

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Aslamy Nawid; Marcus Heinered; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Nuförtiden är det allt vanligare att de byggs fritidsbostäder på tomten för att utöka volymen på ett hus,antingen för ett permanent permanent boende eller för tillfälligt boende under olika årstider, även kalladfritidshus. Påföljden är att all sämre mark är tillgänglig medan de goda marken har redan förbrukats tillstor del.. LÄS MER