Sökning: "Asli Önal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asli Önal.

  1. 1. Integration mellan informationssystemen & mobila tjänster - Design, utveckling & utvärdering av en prototyp

    Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Asli Önal; [2012-09-25]
    Nyckelord :Bilpool; Interaktionsdesign; Mobilapplikation; Mobilt arbete;

    Sammanfattning : The company Pilotfish has developed the system MIVEO which is used by car-sharing to wirelessly monitor, book or otherwise manage a fleet of cars. In a car pool the system has three different types of users with varying degrees of eligibility. These are end users, administrative and service personnel. LÄS MER