Sökning: "Asperger’s syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Asperger’s syndrome.

 1. 1. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer till arbete för personer med Aspergers syndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Fredrik Ström; Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :arbete; Aspergers syndrom; empowerment; framgångsfaktorer; högfungerande autism;

  Sammanfattning : Title: Success factors towards employability for people with Aspberger’s syndromeThis literature review aimed to outline methods and supportive actions considered to besuccessful in aiding unemployed people with Asperger's syndrome to acquire andmaintain an employment. Twelve articles were chosen through systematic literaturesearch with focus on inclusion- and exclusion criteria based on the purpose of the review. LÄS MER

 3. 3. Estudios de nivel superior en lenguas y estudiantes con síndrome de Asperger : Ventajas y desventajas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jenny Undin; [2018]
  Nyckelord :University studies; Foreign Languages; Spanish as a Foreign Language; Special Education; Functional Diversity; Asperger s Syndrome; Universitetsstudier; Främmande språk; Spanska som främmande språk; Specialpedagogik; Funktionsvariation; Aspergers syndrom; Estudios universitarios; lenguas extranjeras; español como lengua extranjera; educación especial; diversidad funcional; síndrome de Asperger;

  Sammanfattning : El siguiente estudio tiene como objetivo explorar la situación de los estudiantes con síndrome de Asperger en dos universidades suecas, concentrándonos en los estudios de lenguas extranjeras, específicamente de español. Por consiguiente, nos enfocamos solamente en las universidades que ofrecen programas de estudios vinculados a la enseñanza de lenguas. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxna med Aspergers syndrom : Vad främjar etablering på arbetsmarknaden?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Löjdmark; [2018]
  Nyckelord :Asperger syndrome ASD ; labor market; establishment; support; young adult; Aspergers syndrom ASD ; arbetsmarknad; etablering; stöd; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund; Arbetslösheten är högre för personer med funktionsnedsättningar än i befolkningen i övrigt. Personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Syfte; Beskriva stödinsatser för unga vuxna med Aspergers syndrom (ASD) för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Autismspektrumtillstånd och stigma : Mellan konstruktion och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Sahlén; Elin Bodin; [2018]
  Nyckelord :ASD; autism; Asperger’s syndrome; stigma; depictions; AST; autism; Aspergers syndrom; stigma; beskrivningar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine depictions of individuals diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) to reach an understanding of how they perceive their diagnosis. Furthermore the purpose of this study is to reach an understanding of how sense of stigmatisation can be related to the diagnosis and how depictions of ASD can affect the individual’s sense of stigmatisation. LÄS MER