Sökning: "Asphalt"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Asphalt.

 1. 1. Investigation of Air Void Structure in Double Layer Porous asphalt based on X-ray Computed Tomography

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Shuchen Gong; [2020]
  Nyckelord :Tomography; non-destructive testing; destructive testing; air voids content; porous asphalt drilled cores;

  Sammanfattning : The X-ray computed tomography is a technology to investigate air void structure of drilled asphalt cores, which provides a non-destructive alternative to traditional laboratory methods, usually destructive testing.In this work, six in-situ specimens from a double layer porous asphalt pavement in Linköping, Sweden, were taken and analysed using both qualitative and quantitative methods of tomography. LÄS MER

 2. 2. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 3. 3. Utformning avlandningsbanors överbyggnad med hänsyn till slitlagrets bärförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ali Al-anbagi; Dani Khalil; [2020]
  Nyckelord :Slitlager; Dimensionering; Landningsbana; Flygfält; Överbyggnad;

  Sammanfattning : n this study, the design of the runway structure of the runways is studied in order tocompare different material compositions in the pavement. This is done with the helpof a survey, the program FAARFIELD and peer reviewed studies. Generally, thereare two different types of road structures in an airfield, rigid and flexible (concreteand asphalt). LÄS MER

 4. 4. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 5. 5. Teachers` Perception of Outdoor Learning : Benefits and Challenges of Outdoor Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Bukola Ayeme; [2020]
  Nyckelord :Outdoor activities; chidren; playing ground; development; teachers;

  Sammanfattning : Outdoor learning has become very visible in recent times ,it is seen in different public medias such as magazines, on television, on various websites on internet, in the press and on public notice boards in different countries, accompanying different advertisements displaying a healthy lifestyle especially in early years of studies ( preschool ).The author seeks to address the perception of  Erasmus project “Dehors ” teachers`  experience outdoor, focusing majorly on the benefits and difficulties that these preschool teachers face while teaching outdoors. LÄS MER