Sökning: "Assessment of Work Characteristics"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Assessment of Work Characteristics.

 1. 1. WHAT YOU CAN’T MEASURE - YOU CAN’T IMPROVE - The role of maturity models to improve data governance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elsa Källström; Elin Vieglins; [2021-07-08]
  Nyckelord :data governance; maturity model; maturity assessment; maturity levels; improvement areas;

  Sammanfattning : Background and purpose: As a consequence of the growing power of data, there is a needfor companies to maximise the value derived from it. However, to maximise the value derivedfrom data, it needs to be available, secure, relevant, and of high quality, which can be assuredby data governance. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets betydelse för en lyckad produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adonay Yosief; Ahmad Ali; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; egenskaper; ledare; projektledare; framgång i byggprojekt;

  Sammanfattning : Ledarskap är en av de grundläggande och viktigaste faktorerna i ett byggprojekt. Ledarskap kan ses som konsten att påverka andra till att uppnå gemensamma mål. Studien undersöker vilka egenskaper en bra ledare ska ha och hur personer i branschen värderar de olika egenskaperna. LÄS MER

 4. 4. A comparison between LiF, Al2O3 and NaCl pellets for luminescence dosimetry based on clinical and laboratory measurements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Edita Solak; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Radiation protection is of importance for the general public, patients and personnel in many different situations: rare accidents involving ionizing radiation, medical examinations or work tasks in the medical clinic or nuclear industry to name a few. Optimization in radiation protection and limitation of radiation doses are essential to prevent overexposure and for reducing negative health consequences. LÄS MER

 5. 5. En balansgång mellan kontroll och stöd : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på bedömningar av ekonomiskt bistånd, om den egna yrkesrollen och organisationen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Henriksson; Emelie Strömberg; [2021]
  Nyckelord :socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; yrkesroll; krav; organisation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how social workers reason in their assessment of financial aid, whether their own professional role varies with who the clients are and what conditions they have at work. We used a qualitative method to achieve the purpose of this study. LÄS MER