Sökning: "Assessment support"

Visar resultat 1 - 5 av 1029 uppsatser innehållade orden Assessment support.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 2. 2. Our transition - a cross-sectional comparison of sustainability transition initiatives in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Jonas Boye Konggaard; [2021]
  Nyckelord :Sustainability science; transition initiatives; transformative capacity; Assessment framework; impact evaluation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainability transition initiatives are crucial in tackling global sustainability challenges but evaluations of their impacts are to a large extent lacking. This is a problem as it leads to uncertainty of their actual contributions which is a hindrance for public and political support. LÄS MER

 3. 3. Barns rätt till delaktighet– viktigt på riktigt? : Professionellas beskrivningar av barns förutsättningar för delaktighet i serviceinsatser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet: serviceinsatser: familjestöd: gräsrotsbyråkrati: barndomssociologi;

  Sammanfattning : The child protective services in Sweden contains two central parts, child protection and family support/ services. In the proposal for a new Social Service Act the family support is expanded to easier provide support for parents and children without assessments. LÄS MER

 4. 4. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 5. 5. Bedömningssamtal i ämnet modersmål : En fallstudie i två modersmålsenheter i pandemitider

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Susanna Caliolo; [2021]
  Nyckelord :Sambedömning; modersmål; social moderation; bedömningspraktiker; Queensland-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar bedömningssamtal i ämnet modersmål, i två olika modersmålsenheter. Dessa bedömningssamtal genomfördes med behöriga och obehöriga lärare inför betygssättning för att stödja de icke-behöriga lärarna och öka deras bedömningskompetens, vilket förväntas leda till ökad samstämmighet i tolkningen av elevernas prestationer. LÄS MER