Sökning: "Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 9292 uppsatser innehållade ordet Assessment.

 1. 1. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 3. 3. Measuring natural hemispheric asymmetry in the brain: quantifying the Yakovlevian torque phenomenon

  Master-uppsats,

  Författare :Hannah Moeini; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; cerebral asymmetry; yakovlevian torque; petalia occipital bending;

  Sammanfattning : Background:Just by a cursory examination, the two hemispheres of the humanbrain may appear as mirror images of one another. Yet, the left andright sides exhibit profound differences in anatomy. One of the mostobvious expressions of hemispheric asymmetry is the counterclockwiserotation of the brain known as “Yakovlevian torque”. LÄS MER

 4. 4. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 5. 5. Personligt-, konstnärligt-, musikaliskt eller unikt uttryck? En aktionsstudie på ett estetiskt program, hur kommunikation kring kunskapskravet rörande personligt uttryck kan underlättas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Herman Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Personligt uttryck; Musik; Sång; Bedömning; Gymnasium; Personal expression; Music; Singing; Assessment; Highschool; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative action study that through interviews studies how teachers and students in an aesthetics program in highschool defines and thinks about the term “personal expression” and what the student should do to meet the expectations for fulfilling the requirements concerning that particular grade. The purpose is to increase the knowledge about what differences and similarities there are, learn about the students perspective and suggest pedagogical actions based on the results that can favor the communication about the assessment between students and teacher. LÄS MER