Sökning: "Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 11685 uppsatser innehållade ordet Assessment.

 1. 1. “Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå läkarnas samstämmiga bedömning” - En studie om uttryck för makt i psykiatrisk tvångsvård.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Catherine Laska; [2024-03-19]
  Nyckelord :Psykiatrisk tvångsvård; psykiatri; makt; kategoriseringar; avvikelse; normalitet; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur makt uttrycks och utövas i bedömningar om behov av psykiatrisk tvångsvård. Frågeställningar i studien berör hur sociala kategoriseringar kommer till uttryck, hur föreställningar om normalitet och avvikelse uttrycks och hur uttryck för makt syns i språkliga formuleringar. LÄS MER

 2. 2. Är alla personuppgifter direkt eller indirekt känsliga? – Om yttergränserna för tillämpningen av artikel 9 i GDPR i ljuset av C-184/20 Etikosdomen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arad Aslrousta; [2024-03-05]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation GDPR ; Article 9; Indirect; Indicative; Unambiguous; Sensitive; Personal data; Intellectual operation; Probability; Purposive approach; Contextual approach; The precautionary principle; Principle of proportionality; Freedom to conduct a business;

  Sammanfattning : In August 2022, the CJEU confirmed the existence of indirectly sensitive personal data, leaving critical questions unanswered. While certain data may unequivocally and indirectly disclose sensitive information, a vast amount of data can be used to indirectly deduce such sensitive data only through mere indication. LÄS MER

 3. 3. ‘‘ JAG VET INTE RIKTIGT VAD JAG SKA TRO! ’’. En kvalitativ studie i ungdomars förhållningssätt till desinformation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Kolflaath; [2024-03-01]
  Nyckelord :Desinformation; Ungdomar; Mediekompetens; Nyhetsnavigering; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Disinformation, i.e. intentionally false content disseminated with the aim of reaching a particular group to influence their views on a topic or issue, has become increasingly common with the rise of digital media and a clear threat to democratic values, according to research. LÄS MER

 4. 4. The dilemma of authorship for AI-generated work in the  EU and US. A comparative study of the notions of ‘human input’ and ‘author’s own intellectual creation’ in the assessment of authorship for copyright protection of AI-generated work

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ibrahim Halwachi; [2024-02-19]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Generative AI; Authorship; AI-generated work;

  Sammanfattning : With the technological advancements of the 21st century, there has been a significant increase of AI-generated work in both the EU and the US. However, authorship of AI-generated works has been a contested issue as it challenges the traditional view of creations being associated with human beings. LÄS MER

 5. 5. FÖRSÄLJNING AV OCH INSTÄLLNING TILL FRÄMMANDE VÄXTER I TRÄDGÅRDSBRANSCHEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Marcus Dalebjörk; [2024-02-12]
  Nyckelord :Invasive alien species; alien plants; horticulture industry; ornamental plants; Sweden; garden owners;

  Sammanfattning : Alien plants that have intentionally been introduced to an area for cultivation in public or private gardens constitute the primary pathway of introduction for invasive alien species that spread into nature. Garden owners want species that have satisfying characteristics, these characteristics are often also linked to plant invasiveness. LÄS MER