Sökning: "Assessor"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Assessor.

 1. 1. Standardisering- mellan möjlighet och utmaning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Shadi Taha; [2022]
  Nyckelord :Key words: Standardization; IBIC; regarding professionalism; new public management; social workers; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Shadi Taha Title: Standardization between opportunity and challenge - A qualitative study about professionals' experiences of the Individual's needs in the center (IBIC). Supervisor: Staffan Blomberg Assessor: Torbjörn Hjort & Norma Montesino The aim of this study was to examine and analyze social workers' views and experiences on the working model (IBIC) and how they use them in working with service users. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 3. 3. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Applying for home care services : A qualitative study of how first-time users of social care for older people experienced the application process

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Pim Karlström; [2022]
  Nyckelord :Older people; social care for older people; home care services; need assessment;

  Sammanfattning : Aim: To explore how older people (>65 years), who have been granted home care services for the first time, experienced their contact with the municipal need assessor and the process of the need assessment. Method/data: Semi-structured interviews (n=7) have been conducted with first-time users of social care for older people (>65 years) living in one district in the City of Stockholm. LÄS MER

 5. 5. "Det blir nästan sarkasm att kalla en funktionsnedsättning en tillgång" En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara förälder med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Petra Henningsson; Maria Ley; [2022]
  Nyckelord :Adhd parenting neuropsychiatric disabilities coping stigma parenting styles; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Petra Henningsson & Maria Ley Title: “It is almost sarcasm to refer to a disability as an asset” - A qualitative study regarding the experience of being an adhd-diagnosed parent Supervisor: Johan Cronehed Assessor: Henriette Frees Esholdt Based on seven qualitative, semi-structured interviews with adhd-diagnosed parents, our aim is to deepen the knowledge regarding the positive and negative impacts in parenthood, concerning their own experiences. The purpose of this study is also to get an insight into how society's expectations of parents affect the adhd-diagnosed parents view upon themselves. LÄS MER