Sökning: "Asset valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Asset valuation.

 1. 1. Deep learning exotic derivatives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Gunnlaugur Geirsson; [2021]
  Nyckelord :deep learning; neural networks; derivative pricing; automatic differentiation; Monte Carlo; transfer learning; structured products; risk sensitivities; valuation; autocalls;

  Sammanfattning : Monte Carlo methods in derivative pricing are computationally expensive, in particular for evaluating models partial derivatives with regard to inputs. This research proposes the use of deep learning to approximate such valuation models for highly exotic derivatives, using automatic differentiation to evaluate input sensitivities. LÄS MER

 2. 2. Vad speglar diskonteringsräntan - En kvantitativ studie av börsnoterade skogsbolag med biologiska tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Svensson; John Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether listed forest companies use the discount rateand thus the valuation of their biological assets as a tool to manage profit. Why this is of interestis because biological assets are valued at fair value, which means that the actual value of the assetmust be calculated. LÄS MER

 3. 3. Valuation of Small Private Firms - A review of the most common theoretical frameworks for valuing firms, applied on a small private Swedish business

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Mauritz; Edvin Svensson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide the reader with an overview of the current issues and practices of valuing small private firms. Focusing on methods such as; Asset-, Income-, Multiple- and Real option-based approach. Thenceforth, applying said practices on an earlier cross-national acquisition of a small private Swedish firm. LÄS MER

 4. 4. Noterade eller onoterade fastighetsinvesteringar? : Undersökning av diskrepansen i värderingen mellan noterade och onoterade fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jamila Elouali; Karl Hansson; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Returns; Private and Public Real Estate; Capitalization Rate; Asset Allocation; Fastighetsavkastning; publika och privata fastighetsinvesteringar; direktavkastning; tillgångsallokering;

  Sammanfattning : Avkastningen från privata och publika fastighetsinvesteringar är något som undersökts extensivt, med slutsatsen att noterade fastighetsinvesteringar uppvisat en högre avkastning jämfört med onoterade fastighetsinvesteringar på kort sikt. Denna uppsats avser att analysera historiska direktavkastningar i syfte av att upptäcka eventuella diskrepanser i värdering mellan noterade och onoterade fastighetsinvesteringar. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 påverkan på jämförbarheten och företagsvärderingar på Stockholmsbörsen : En kvantitativ studie om en ny redovisningsprincip för leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Allert Norgren; Oskar Martinelle; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; operating leases; comparability; valuation and financial ratios; IFRS 16; leasing; operationell leasing; jämförbarhet; värdering och finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Redovisningen av leasing har länge kritiserats för att väsentliga tillgångar inte redovisats i balansräkningen. I januari 2019 implementerades IRFS 16 som en ny redovisningsstandard för leasing. LÄS MER