Sökning: "Assisterat självmord"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Assisterat självmord.

 1. 1. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

  Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER

 2. 2. Obotligt, dödligt sjuka patienters inställningar till eutanasi och bidragande faktorer till deras inställning : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marlene Holmgren; Jeanette Vikström; [2016]
  Nyckelord :Euthanasia; palliative care; terminal illness; dödliga sjukdomar; dödshjälp; eutanasi; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Active euthanasia is legal in Netherlands, Belgium and Luxembourg. In Switzerland, Estonia and the states of Wasington and Oregon in USA are only doctor-assisted euthanasia legal. LÄS MER

 3. 3. Rätten att dö- en komparativ studie om eutanasi och om möjligheterna att införa dödshjälp i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Svensson; [2014]
  Nyckelord :Eutanasi; Dödshjälp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Människans rätt till självbestämmande är en grundläggande rättighet som i de allra flesta sammanhang i livet tillskrivs stor betydelse. Även inom hälso- och sjukvården betonas respekten för människans integritet och autonomi. LÄS MER

 4. 4. Eutanasi och assisterat självmord - en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Ravheden; [2011]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; aktiv eutanasi; passiv eutanasi; assisterat självmord; palliativ vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en komparativ studie undersöktes regleringen av flera former av eutanasi (dödshjälp) och assisterat självmord i Sverige, Nederländerna, Schweiz och Italien. Även Europadomstolens praxis, samt attityder till och förekomst av eutanasi behandlades och resultaten sammanställdes. Bland de jämförda länderna är aktiv eutanasi, dvs. LÄS MER

 5. 5. Aktiv Dödshjälp : En komparativ och filosofisk analys av svensk och holländsk praxis

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sandra Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Termination of Life on Request and Assisted Suicide; Aktiv dödshjälp; Eutanasi; Holland; Assisterat självmord; Europadomstolen;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om rätten till eutanasi och läkarassisterade självmord. Den svenska lagstiftningen och praxisen på området har jämförts med den holländska motsvarigheten, då Holland 2001 blev det första landet i världen som legaliserade eutanasi och läkarassisterade självmord. LÄS MER