Sökning: "Association diet and physical activity"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Association diet and physical activity.

 1. 1. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER

 2. 2. LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY AND THE ONSET OF TYPE 2 DIABETES IN THE MALMÖ DIET AND CANCER STUDY COHORT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Pascal Mutie; [2016]
  Nyckelord :Leisure time physical activity; type 2 diabetes; prospective cohort; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aims/objectives: The study’s aim was to assess the association between different levels of leisure time physical activity (LTPA) and the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and assess the association between socio-economic status (SES) and distribution of LTPA. Methods: The study was based on the Malmo Diet and Cancer Study cohort that included participants aged 44-74 years at enrolment. LÄS MER

 3. 3. Sugar sweetened beverages – psychosocial, behavioral, and dietary determinants, and association to obesity: A cross-sectional study among university students in San Luis Potosí and Yucatán, Mexico

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Sunghee Cho; [2015]
  Nyckelord :obesity; Mexico; university students; SSB; determinants; agau frescas; BMI; central obesity;

  Sammanfattning : Background: Obesity is a rapidly growing public health problem with negative health consequences in Mexico, resulted from the nutrition transition. In Mexico calories from sugar sweetened beverages (SSB) accounts for 19% of total energy intake. Although young adults are major SSB consumers, is an understudied population. LÄS MER

 4. 4. Inntakav vanlig brusog lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Svanhild Bjørg Grønning Stølen; [2014]
  Nyckelord :type 2 diabetes; diet soda; regular soda; artificial sweeteners; body mass index; type 2 diabetes; lettbrus; vanlig brus; kunstige søtningsstoffer; kroppsmasseindeks;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Diabetes er globalt økende, og et voksende folkehelseproblem. Hovedårsakene er den raske økningen av fedme, fysisk inaktivitet og et økende antall eldre. Samtidig med økt inntakav sukker og kunstige søtningsstoffer, brus og lettbrus, har fedme og diabetestilfeller også økt. LÄS MER

 5. 5. The Value of Social Capital : A cross-sectional study of Swedish high school student's social capital and its association with lifestyle factors, psychological well-being and academic achievement.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jason Murphy; [2011]
  Nyckelord :Social capital; lifestyle factors; VIP; mental health; self-rated health; adolescent;

  Sammanfattning : Background: Many of today’s young adults suffer from impaired psychological well-being and report suffering from psycho-somatic symptoms related to stress. Lifestyle factors, such as smoking, risky alcohol consumption, lack of physical activity and poor diet are known predictors of ill health and may have long lasting impacts on young people’s lives. LÄS MER