Sökning: "Associationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet Associationsrätt.

 1. 1. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 2. 2. Tvångsinlösen av minoritetsaktier och avtalade förhandsavståenden - rättsekonomi och egendomsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Lettius; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; rättsekonomi; tvångsinlösen; egendomsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A majority shareholder’s right to enforce an acquisition of the minority shares in a share company (Sw: “aktiebolag”) is protected by Swedish law. The protected right to do so entails that a majority shareholder, provided that certain prerequisites are met, is entitled to acquire the minority shares regardless of the minority shareholders’ willingness to sell. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg – En undersökning av de marknadsföringsrättsliga konsekvenserna av företagens hållbarhetsredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Saga Sthen; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; marknadsföringsrätt; miljöpåståenden; hållbarhetsredovisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Environmental and climate issues are becoming increasingly relevant in society. Both consumers and companies, as well as international organizations are placing greater focus on these issues. LÄS MER

 4. 4. Kapitalskydd som borgenärsskydd i aktiebolagsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Paulson; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; borgenärsskydd; kapitalskydd.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kännetecknande för aktiebolagsformen är aktieägarnas avsaknad av personligt ansvar. Detta skapar även förutsättningar för en intressekonflikt mellan aktiebolagets ägare och dess borgenärer där synen på samt incitamenten till såväl investeringar som risktagande kan skilja sig åt. LÄS MER

 5. 5. Försiktighetsregeln i ABL - En undersökning av värdeöverföringarnas svårtillämpade generalklausul

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hansson; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; Värdeöverföring; Försiktighetsregeln; Aktiebolag; Kapitalskydd; Borgenärsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de karakteristiska egenskaperna i ett aktiebolag är att aktieägarna inte bär ett personligt ansvar. Ett undantag från detta är ansvaret vid olovliga vär-deöverföringar. En värdeöverföring kan anses vara olovlig enligt försiktig-hetsregeln. Försiktighetsregeln är en central regel i det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet. LÄS MER