Sökning: "Associationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet Associationsrätt.

 1. 1. DET REDUCERADE AKTIEKAPITALKRAVET UR ETT BORGENÄRSSKYDDSPERSPEKTIV : En svensk, dansk och finsk studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Myrén; [2020]
  Nyckelord :Bolagsrätt; affärsjuridik; associationsrätt; aktiebolag; privata aktiebolag; aktiekapital; aktiekapitalkrav; kapitalkrav; borgenärsskydd; kapitalskydd; ApS; IVS;

  Sammanfattning : Det aktiebolagsrättsliga kapitalkravet har från det att kravet blev lagstadgat syftat till att säkerställa att det alltid föreligger ett ekonomiskt utrymme mellan aktiebolagets tillgångar och skulder. Därtill ska kravet fungera som en seriositetsspärr och borgenärsskydd. LÄS MER

 2. 2. Avtalsrättslig ställningsfullmakt och aktiebolagsrättslig behörighet - En utredning om utvecklingen inom ställningsfullmakten och dess förhållande till de aktiebolagsrättsliga behörighetsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Benzow; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Associationsrätt; Civilrätt; Ställningsfullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom fullmaktsinstitutet finns olika fullmaktstyper som möjliggör rättshandlande genom att en huvudman delegerar behörighet till en fullmäktig att rättshandla för huvudmannens räkning. En sådan fullmaktstyp är ställningsfullmakten som regleras i 10 § 2 st. avtalslagen. LÄS MER

 3. 3. Budgivarens bundenhet vid takeovererbjudanden - en studie av Aktiemarknadsnämndens uttalanden om fullföljandevillkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Sedvall; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; förmögenhetsrätt; aktiemarknadsrätt; takeoverreglerna; Aktiemarknadsnämnden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av takeoverreglernas mest centrala bestämmelser är att budgivaren blir bunden av det lämnade erbjudandet. Budgivaren tillåts dock att uppställa fullföljandevillkor, som i vissa situationer kan användas för att återkalla takeovererbjudandet. Det finns formella krav på fullföljandevillkors utformning, men inga materiella begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Klander och nullitet – aktieägares skydd mot felaktiga stämmobeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; klandertalan; nullitetstalan; passivitetsverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general meeting is the top decision-making body in a Swedish limited company and the only body where the shareholders have power to influence the acts of the company. The kind of resolutions the general meeting may decide upon and how they shall be decided is regulated in detail, in order to protect interests of the shareholder minority and the creditors. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande ombildning av aktiebolag – från beslutsfattande till faktiskt genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Svensson Due; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; gränsöverskridande ombildningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light on EU company law, more specifically on issues regarding cross-border conversions of limited liability companies and to what extent it is possible to realize them. The discussion is conducted by looking at the position of EU company law and how it is applied by the Member States today, where the practice of the Court weighs heavily and also by ensuring how Swedish decisions on cross-border conversions are made and how they apply. LÄS MER