Sökning: "Asterisk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Asterisk.

 1. 1. Migrering till IP-baserad telefonilösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kristoffer Sandström; [2015]
  Nyckelord :SIP; Asterisk; PBX; VOIP; Security; SIP; Asterisk; PBX; VOIP; Säkerhet;

  Sammanfattning : Användandet av IP-telefoni har de senaste åren ökat och marknaden förutspås fortsätta att växa globalt. Många vill ta del av de fördelar som den nya tekniken har i form av ny funktionalitet och minskade kostnader. Men att migrera telefoni till datanät medför både nya möjligheter men också nya utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Implementation av in-house applikation med möjligheter tillIP-telefoni

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Robin Merell; [2013]
  Nyckelord :VOIP;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes hos företaget Syntronic i mjärdevi. Uppgiften de ville ha utförd var en undersökning och implementation av ny funktionalitet i en redan existerande android applikation som de har utvecklat. LÄS MER

 3. 3. Evaluating and tracking circuit-switched telephone calls using web browsers on mobile devices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anders David Hassis; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Current phone calls using the Public Switched Telephone Network (PSTN) involve costs for the enduser, provide limited call data for network operators and currently impose limitations on the type of devices that have PSTN connectability. This thesis implements and evaluates a system in which a mobile web browser connects a phone call from a smartphone to the PSTN utilizing Web Real-Time Communication (WebRTC) technology whilst maintaining sufficient audio qualityand providing a non-obtrusive user interface. LÄS MER

 4. 4. ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING : En jämförande studie av mjukvara

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jonas Bergsten; [2012]
  Nyckelord :PBX; IP-telefoni; öppen källkod; proprietär; krav; 3CX; Asterisk; sipXecs; Switchvox;

  Sammanfattning : I detta arbete har vanligt förekommande krav på IP-telefonilösningar identifierats via litteraturstudier. Därefter har en testmiljö skapats där ett urval av mjukvaror har utvärderats med avseende på funktionalitet och dokumentation. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Queues for Interactive Voice and Video Response Systems : Two Party Video Calls

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Venkatesh Chengegowda; [2012]
  Nyckelord :IVVR; Queue; media transcoding; SIP; Asterisk; DiaStar; IIVVR; ; media omkodning; SIP; Asterisk; DiaStar;

  Sammanfattning : Video conversation on mobile devices is popularizing with the advent of 3G. The enhanced network capacity thus available enables transmission of video data over the internet. It has been forecasted by several VOIP service organizations that the present IVR systems will evolve into Voice and Video Response (IVVR) Systems. LÄS MER