Sökning: "AstraZeneca"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet AstraZeneca.

 1. 1. Green Kaizen : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer för kontinuerliga förbättringar av avfall med hjälp av Green Performance Map (GPM) på AstraZeneca

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristian Kannel; Christoffer Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhet ökar i samhället, och även genom organ som FN presenteras ambitiösa mål angående utsläppsnivåer. Dessa faktorer ligger till grund för det ökade behovet av miljörelaterade förbättringar, särskilt på miljöfarliga anläggningar inom den tillverkande industrin. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och inventering av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca : En litteratur- och fallstudie av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca i Södertälje

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Pegah Atarian; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ledningen på AstraZeneca globalt har beslutat att produktionsuppföljningssystemet TrakSYS ska införas i hela verksamheten. Implementeringen av detta system har redan påbörjats men det är en lång väg kvar innan det finns på alla produktionsavdelningar, som även benämns PET (Process Execution Teams). LÄS MER

 3. 3. Implementation av underhållsstrategi på ett vattenreningsverk : Underhåll av svamp- och bakterietankar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2020]
  Nyckelord :Maintenance strategy; preventive maintenance; corrective maintenance; stainless steel; wastewater treatment plant; corrosion; condition investigation; digital x-ray scanning; dye penetrant inspection; Underhållsstrategi; förebyggande underhåll; avhjälpande underhåll; rostfritt stål; vattenreningsverk; korrosion; tillståndskontroll; digital röntgenskanning; penetrantprovning;

  Sammanfattning : Idag finns det inte tillräckligt underhåll på de 15 svamp- och bakterietankar som finns på AstraZenecas vattenreningsverk i Gärtuna, Södertälje. Företaget använder sig av avhjälpande underhåll där de väntar på att tankarna ska gå sönder för att sedan laga dem. LÄS MER

 4. 4. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Liljenfeldt; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbarhet; nedkylning; värmeöeffekt;

  Sammanfattning : Förtätning och eliminering av grönska i våra städer orsakar idag stora problem med värme i urbana miljöer. Då ett varmare klimat är att vänta kan problemen med värme väntas bli ännu allvarligare i framtiden. Ju högre temperaturen är i den kringliggande luften desto högre blir belastningen på byggnadernas kylsystem. LÄS MER

 5. 5. Configuration of an electronic Kanban board for planning analysis activities at an industrial laboratory

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elin Andersson; Johanna Linda Nugin; [2020]
  Nyckelord :Kanban; electronic Kanban; Lean; WIP;

  Sammanfattning : To improve productivity, it is important that the right product is produced in the right quantity when that product is needed. Kanban is a way to signalise the need for material and its main aspect is that it pulls materials through the processes only when needed. Kanban can therefore help reduce Work In Progress (WIP). LÄS MER