Sökning: "Astrid Berg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Astrid Berg.

 1. 1. Clark Olofsson:Bäst på att vara sämst : En kvalitativ multimodal kritisk diskursanalys avseende brottslighet i Netflixserien Clark

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Astrid Berg; Maja Davidsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att sluta den textila värdekedjan med hänsyn till EU, stat och konsument – ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Astrid Franzén; Victoria Berg; Emma Sahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utforska företagens syn på vilka tillvägagångssätt som modeföretag, konsumenter och andra involverade aktörer kan använda sig av för att bidra till en cirkulär textil värdekedja. Vidare är syftet att tydliggöra vilket möjligt ansvar de olika medverkande parterna kan ta för att värdekedjan ska kunna slutas. LÄS MER

 3. 3. Sojans roll i världen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anton Andersson; Astrid Berg; Emil Rådkvist; Sara Wennberg; Jacob von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Soybean;  Ecosystem services;  Conversion of natural ecosystem; USA; Brazil;  Argentina;  Glycine max; Soybean Consumption;

  Sammanfattning : The soybean has become one of the world's largest agricultural commodities, with growth in soybean production being driven by two prime demands, animal feed and food products. The purpose of this report is to analyze the role of the soybean in the world and study its consumption in order to make a projection of future demand. LÄS MER

 4. 4. Bistånd och jämställdhets påverkan på utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Berg; [2019]
  Nyckelord :Foreign aid; Gender equality; Development; Interactive variables; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine if foreign aid leads to a higher level of development when it is given to countries with higher levels of gender equality. The study examines the effects that foreign aid and gender equality have on development by assessing both their separate and interactive effects. LÄS MER