Sökning: "Astrid Carling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Astrid Carling.

 1. 1. MUSIK FÖR HÄLSA En intervjustudie om hur musikterapi upplevs och uppfattas ur ett individperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Astrid Carling; Emma Lindahl; [2020-09-11]
  Nyckelord :Musik i kroppen; Hälsa; musikterapi; emiskt synsätt; Livsvärlden; fenomenologi; typifiering och samhörighet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how individuals use music for therapeutic purposes that has affected their health. Issues that relate to music therapy as treatment, music as a tool for everyday life and music as a tool for positioning themselves to their world. LÄS MER

 2. 2. Kisspeptiners roll för pubertetsstart - en systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Astrid Carling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER