Sökning: "Astrid Hagelberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Hagelberg.

  1. 1. Mödrarnas kamp i det tysta : Familjegestaltningar i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, Sallys söner och Mor gifter sig

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Astrid Hagelberg; [2020]
    Nyckelord :Moa Martinson; moderskap; familj; kärnfamilj;

    Sammanfattning : Moa Martinson (1890–1964) skrev om livet i samhällets anonyma skikt, om mödrar och barn som gömdes undan och glömdes bort. I sina romaner gestaltade hon vad som hände kvinnorna när industrialiseringen drog fram över landet och männen försvann dit arbetet fanns eller dök ner i brännvinet. LÄS MER