Sökning: "Astrid Hellman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Astrid Hellman.

 1. 1. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Nyckelord :dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Pippi Pończoszanka w polskim dyskursie kulturowym

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Dorota Murzynowska; [2007]
  Nyckelord :Pippi Longstocking Polish cultural discourse; Pippi Långstrump Polsk kultur;

  Sammanfattning : Umieśćmy Pippi na jednokoronówce – zaproponowali tej zimy szwedzcy republikanie. Ich zdaniem należy jak najszybciej usunąć z monet królewskie podobizny; na ich miejscu najchętniej widzieliby właśnie wizerunki rudowłosej bohaterki i jej literackiej matki, Astrid Lindgren. LÄS MER