Sökning: "Astrid Helmstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Helmstad.

  1. 1. Konstnären, kombinatören och arbetslöshetsförsäkringen. En rättsvetenskaplig analys av konstnärens livschanser.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Astrid Helmstad; [2018-02-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Swedish unemployment insurance system, artist, hybrid entrepreneur, life chances, microclass, the field of cultural production.... LÄS MER