Sökning: "Astrid Lind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Lind.

  1. 1. Astrid Lindgren och negerkungsdebatten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Sara Lind; Emelie Wåhlin; [2018]
    Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; negerkungsdebatten; negerkung; neger;

    Sammanfattning : Syftet med analysen är att följa hur olika skribenter debatterar användningen av ordet "neger" i samband med Astrid Lindgrens böcker samt TV-serien om Pippi Långstrump. Det material som har undersökts i denna analys är utvalda artiklar från olika tidningar samt två debatter från SVT. LÄS MER