Sökning: "Astrid Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Astrid Lindgren.

 1. 1. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. ’Life Has Become a Sickness That Only Death Can Heal’: Representations of Death in Astrid Lindgren’s Mio’s Kingdom and The Brothers Lionheart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Death; Representation; Children s literature; Mio s Kingdom; The Brothers Lionheart;

  Sammanfattning : Astrid Lindgren is one of Sweden’s most beloved writers of all time and many of her works include many hard topics, such as for example death. It has not always been as common to include such difficult topics in children's literature as it is today. LÄS MER

 3. 3. Hädanefter får ni kalla mig Asteroiden Lindgren : En undersökning om historiebruket kring Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Historiebruk; Lindgren; Astrid; Vmmerby; Småland; Stockholm;

  Sammanfattning : Astrid Lindgren är en av vår tids största författare och har böcker som läses runt om i hela världen. Genom undersökning av olika artefakter som tillkommit de senaste 12 åren kan en inblick, i hur stor hon faktiskt är denna Astrid, ges. LÄS MER

 4. 4. Madicken ur ett genusperspektiv -En analys av könsroller och relationer i Astrid Lindgrens Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Welander; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; gender; stereotypical norms; character´s relationship; Swedish;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters' appearance, personality and in relation to each other. LÄS MER

 5. 5. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER