Sökning: "Astrid Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Astrid Lindgren.

 1. 1. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är ett barn, och det här är mitt hem, alltså blir det ett barnhem” : En komparativ textanalys av språkets utveckling i två upplagor av Pippi Långstrump

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Ring; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; språkutveckling; komparation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ analys av Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump (1948) och den 31:a upplagan av samma bok (2020). Syftet med uppsatsen är att studera och jämföra språkutveckling i förhållande till de två upplagorna av Pippi Långstrump. Undersökningen är gjord utefter en komparativ metod. LÄS MER

 3. 3. Skumtroll och vårskrik över mediegränser : En intermedial studie av Ronja Rövardotter om överskridanden mellan människa, språk och natur

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Åsa Nyfeler; [2023]
  Nyckelord :Ronja rövardotter; Ronja Rövardotter; Astrid Lindgren; intermedial; intermedialitet; intermediala studier; Lars Elleström; adaptionsstudier; medietransformation; transmedialitet; transmedial; transmediering; skumtroll; vårskrik;

  Sammanfattning : This master's thesis investigates the transmediations of Astrid Lindgren's Ronja the Robber's Daughter into a feature film by Tage Danielsson and an anime by Goro Miyazaki. Drawing on intermedial theory and analytical method, the analysis explores how the creatures called “murktrolls” and Ronja’s “scream of spring” are portrayed across these media adaptations. LÄS MER

 4. 4. Hur gestaltas svarta barn i den svenska barnlitteraturen? : En undersökning på två barnlitterära böcker skrivna av Astrid Lindgren och Emily Joof

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nene Patricia Dagba; [2023]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Astrid Lindgren; Emily Joof; Svarta barn; representation; mångfald; etnicitet; postkolonialt perspektiv; norm;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur svarta barn gestaltas i barnlitteraturen. Böcker som kommer att analyseras är följande: Pippi i Söderhavet och Superhjälteprinsessan. Vidare kommer det att undersökas om hur gestaltningen skiljer sig åt tidsepokerna 1948–2022. Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 5. 5. Parallella världar och föräldralösa barn : En jämförande analys av Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Ylva Hällens Sagan om ljusbäraren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2023]
  Nyckelord :astrid lindgren; ylva hällen; parallella världar; barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker två litterära verk, Astrid Lindgrens Mio, min Mio från 1954 och YlvaHällens Sagan om ljusbäraren från 2016, med syfte att jämföra dem utifrån olika teman somdykt upp i genreforskningen. Båda böckerna behandlar en ung protagonist som bor i fosterhemoch färdas till en annan värld för att hitta sitt ursprung och utföra ett viktigt uppdrag. LÄS MER