Sökning: "Astrid Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Astrid Lindgren.

 1. 1. CSR - med SME:s överlevnad som insats : En kvantitativ studie om svenska små och medelstora IT-företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Astrid Joona Hammas; Clara Lindgren; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; CFP; financial performance; ROA; ROE; EBITDA; sales growth; lönsamhet; profitability; subjective performance; CSR; Corporate social responsibility; CFP; financial performance; ROA; ROE; EBITDA; omsättningstillväxt; lönsamhet; konkurrenskraft; subjektiv prestation; SME; IT;

  Sammanfattning : Bakgrund: CSR är ett omdiskuterat ämne som har blivit mer närvarande i dagens affärsvärld. Fler företag anammar CSR i deras verksamhetsstrategi men detta antas främst gälla för de större företagen. LÄS MER

 2. 2. I harmoni med naturen, betydelsen av att bry sig : En ekokritisk litteraturstudie av Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Svensson; Rebecka Arnell; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lgr 11; ekokritik; barnlitteratur; skönlitteratur; Astrid Lindgren; närläsning; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om det finns en didaktisk potential i texten beträffandehållbar utveckling i Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Studien undersöker hurnaturen framställs genom en kvalitativ, ekokritisk litteraturanalys samt vilken relationmänniskorna har till djuren i böckerna. LÄS MER

 3. 3. Bör Lassemaja ersätta Pippi? : En komparativ textanalys utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Blom; Karin Rönnberg; [2022]
  Nyckelord :Pippi Långstrump; LasseMaja; LasseMajas detektivbyrå; intersektionalitet; komparativ analys; Astrid Lindgren; Martin Widmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens bok Boken om Pippi Långstrump (2015), en bok som innehåller Lindgrens tre första böcker om Pippi Långstrump: Pippi Långstrump (1945), Pippi Långstrump går ombord (1946) och Pippi Långstrump i Söderhavet (1948). Verket jämförs med tre böcker ur bokserien om LasseMajas Detektivbyrå av Martin Widmark: LasseMajas Detektivbyrå - Diamantmysteriet (2002), LasseMajas Detektivbyrå - Födelsedagsmysteriet (2012) och LasseMajas Detektivbyrå - Musikmysteriet (2021). LÄS MER

 4. 4. Känslor i krigets närhet : En känslohistorisk tolkning av Astrid Lindgrens dagböcker från andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Järpehult; [2022]
  Nyckelord :micro history; history of emotion; Astrid Lindgren; emotion; emotive; war diaries; World War II; ordinary life; emotional navigation; emotional strategies; 1939-1945; mikrohistoria; känslohistoria; Astrid Lindgren; emotion; emotiv; krigsdagböcker; andra världskriget; vardagsliv; emotionell navigation; emotionella strategier; 1939-1945;

  Sammanfattning : When war broke out in Europe in 1939 a mother of two, the thirty-three-year-old Astrid Lindgren, begun keeping a journal. In this diary she wrote about the events of the war, the decisions of the government of Sweden and her own personal life in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER