Sökning: "Astrid Lindgrens Värld"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Astrid Lindgrens Värld.

 1. 1. När sagan möter krisen :  En turismvetenskaplig studie om Astrid Lindgrens Värld under pandemins grepp 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ellen Waern; Ellinore Wagnervik; [2021]
  Nyckelord :Upplevelse; upplevelserum; sociala interaktioner; pandemi; COVID-19;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens Värld (ALV) är en väletablerad temapark beläget i Sverige och öppnade år 1981 upp portarna första gången för att sedan, år efter år erbjuda upplevelser till sin växande besökarskara. Miljöerna där sagorna hör hemma utvecklas och karaktärerna kan genom parken komma till liv och därmed bestå i besökarnas hjärtan. LÄS MER

 2. 2. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av interna processer : En tillämpning av offensiv kvalitetsutveckling på Astrid Lindgrens Värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jessica Huldin; [2020]
  Nyckelord :5S; efficiency; internal warehouse process; lean; total quality management; waste.; 5S; effektivitet; intern lagerprocess; lean; offensiv kvalitetsutveckling; slöseri.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts på Astrid Lindgrens Värld som är en nöjespark som vill göra sagor till verklighet och är ett turistmål för människor världen över. Organisationen består av cirka 60 helårsanställda och cirka 500 anställda under sommarsäsong. LÄS MER

 4. 4. Småstaden som blev till sagor : En turismvetenskaplig studie om Vimmerby och den tekniskautvecklingen av Astrid Lindgrens Värld

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ellen Waern; Ellinore Wagnervik; [2019]
  Nyckelord :teknik; destinationsutveckling; nostalgi; storytelling;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens Värld (ALV) öppnade år 1981 upp sina portar för första gången iVimmerby och har sedan dess blivit en plats som hundratusentals människor besöker år efterår. Astrids sagor har gjort sig kända över hela världen och i takt med populariteten växte ävenparken och varumärket Astrid Lindgren. LÄS MER

 5. 5. Astrid Lindgren och hennes flickor : En kvalitativ analys av flickkaraktärer i Astrid Lindgrens fiktiva värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie-Louise Englund; [2018]
  Nyckelord :Children s literature; Astrid Lindgren; girls; analysis; gender perspective; Barnlitteratur; Astrid Lindgren; flickor; analys; genusperspektiv;

  Sammanfattning : If we look at the world around us with a critical glance from a gender perspective we often notice that there are expectations of children because of norms, not least for the girls. This is widely used also in fiction and this shaped my wish that with this study examining girls in fictional roles. LÄS MER