Sökning: "Astrid Nyberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Astrid Nyberg.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Mestiza Consciousness: Hybridity and Mimicry in Jennine Capó Crucet’s Make Your Home Among Strangers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Astrid Nyberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid en ICC-profilbaserad trycksaksproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik; Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :Astrid Nyberg; Kristina Baars; [2001]
  Nyckelord :Färgstyrning; ICC-profil; Kalibrering; Kvalitet; Produktionsflöde; Trycksak; Papper;

  Sammanfattning : To make your company change from a conventional workflow to an ICC-based workflow you need tomake investments in time and money. On the other hand you get your reward in terms of a stable andquality safe production. To choose this way of adjusting your company to new routines requires accuracyas well as a great deal of commitment. LÄS MER