Sökning: "Astrid Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Astrid Pettersson.

 1. 1. Konceptuell design av ett elektriskt drivet kommersiellt flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Astrid Hafvenström; Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatexamensarbete är att konceptuellt designa ett elektriskt drivet kommersiellt flygplan som ska kunna flyga år 2030 med rimligt antagen teknisk utveckling fram tills dess. Flygplanet är designat utefter den redan existerande ATR 42-500 och har därmed en liknande kravspecifikation. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av bedsiderapportering : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Karlsson; Astrid Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; Patientdelaktighet; Personcentrerad vård; Säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienten har både en önskan om och en rättighet enligt lag att vara delaktig i sin vård. Skiftbytesrapportering vid patientens säng, så kallad bedsiderapportering, är en alternativ rapporteringsmetod som kan göra patienten delaktig i sina hälso- och vårdprocesser. Syfte Att belysa patientens upplevelse av bedsiderapportering. LÄS MER

 3. 3. Vårdadministratörens professionella problematik : En kvalitativ intervjustudie med examinerade vårdadministratörer inom Västerbottens läns landsting

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mathias Otterheim; Astrid Pettersson; [2015]
  Nyckelord :empowerment och capacity management; vårdadministratör; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt vården i Västerbottens läns landsting nyttjar den kompetens som vårdadministratörer besitter efter att ha blivit examinerad från det Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet. Den syftade även till att studera hur vårdadministratörer bedömer förändringsmöjligheter som kan tänkas finnas för deras yrkesgrupp idag. LÄS MER

 4. 4. Barn som behöver MIG : (Mobil intensivvårdsgrupp)

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Elin Lindberg; Carina Pettersson; [2010]
  Nyckelord :Medical emergency team MET ; Pediatric intensive care unit PICU ; pediatric patients; Barnintensivvårdsavdelning BIVA ; Mobil intensivvårdsgrupp MIG ; pediatriska patienter;

  Sammanfattning : Införandet av en mobil intensivvårdsgrupp (MIG) har visat sig ha goda resultat utomlands med minskade andningsstopp och mortalitet inom pediatrisk vård. Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, Sverige (ALB) finns långt framskridna planer på att starta en MIG-verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Astrid Lindgrens litteratur utifrån ett didaktiskt perspektiv : En idéanalys med fokus på de idéer och värderingar som författarens verk förmedlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Emelie Nilsson; Therese Pettersson; [2010]
  Nyckelord :didaktik; idéanalys; grundskolans tidigare år; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet studeras Astrid Lindgrens litteratur utifrån ett didaktiskt perspektiv. Syftet är att i en idéanalys undersöka vilka idéer och värderingar som förmedlas i ett urval av Astrid Lindgrens verk som kan vara en tillgång i undervisningen i grundskolans tidigare år, i detta fall från förskoleklass till årskurs fyra. LÄS MER