Sökning: "Astrid Walther"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Walther.

  1. 1. Barnens hospiceträdgård : en plats för sinnliga upplevelser, aktiviteter och sinnesro

    Magister-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Emelie Walther; [2012]
    Nyckelord :barn; hospicevård; trädgård; utemiljö;

    Sammanfattning : I Sverige är barn- och ungdomshospice en verksamhet som inte har funnits i mer än knappt 2 år då vi är ledande inom hemsjukvård och många väljer att vårda sina sjuka barn och ungdomar i hemmet. År 2010 öppnade Lilla Erstagården i Nacka som Nordens första barn- och ungdomshospice och de tar emot barn och ungdomar som behöver palliativ vård i antingen ett terminalt syfte eller för växelvård, för de familjer som behöver avlastning. LÄS MER