Sökning: "Astrid lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Astrid lindgren.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Promblemas de traslación de Emil i Lönneberga de Astrid Lindgren en la traducción al español

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Susanne Bjurestig; [2021]
  Nyckelord :Palabras clave: traducción; nombres propios; topónimos; palabras de alimentos; cultural; dialecto; antiguo; rural; estrategias de traducción; pérdidas culturales Key words: translation; proper names; toponyms; words for food; dialect; old; strategies for translation; cultural loss; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Resumen en español El propósito de este estudio es comparar el cuento sobre Emil i Lönneberga de Astrid Lindgren con la traducción, Miguel el travieso de Marina Escanilla. El cuento elegido contiene muchos elementos culturales, los cuales son difíciles de traducir. LÄS MER

 3. 3. Le rôle de l’éthique dans la traduction française des œuvres d’Astrid Lindgren : Fifi Brindacier digne héritière de Pippi Långstrump ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Yann Batto; [2021]
  Nyckelord :translation; ethic; translator invisibility; feminist theories; cultural standards.; traduction; éthique; invisibilité du traducteur; théories féministes; standards culturels.;

  Sammanfattning : Lindgren’s character Pippi Longstocking is well-known all around the world. Acclaimed by feminist movements, she has been considered as a proud role model, striving for equality, who has significantly influenced many young children. LÄS MER

 4. 4. Selma och Astrid. : Ordnande och principer för två centrala personarkiv på Kungliga biblioteket 2020.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ella Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Archives; Personal archives; Postmodernism; Author; Humanities; arkiv; personarkiv; postmodernism; författare; humaniora;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is that, from a postmodern archival theoretical perspective, investigate how two personal archives after famous authors Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren are arranged, described and presented at KB, the National Library of Sweden. The thesis investigates what constructed image the collections presents, who the supposed user of the archives is, how the collections are accessible and their role as important sources within the humanities research. LÄS MER

 5. 5. Skillnader mellan två versionerav boken Pippi Långstrump  -en komparativ undersökning mellan originalet från 1945och en senare upplaga från 2016

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Giaever Alm; Ida Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; komparation; original; språkbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump (1945) och den 30:e upplagan av samma bok (2016). Uppsatsens syfte är att se skillnader i språkbruket samt tillägg och borttagningar mellan en originalupplaga och en senare upplaga av en svensk, klassisk barnbok. LÄS MER