Sökning: "Astrid lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Astrid lindgren.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Rasmus, Lotta, Emil & Madicken : En kvalitativ textanalys om hur genusmönster skildras i fyra kapitelböcker av Astrid Lindgren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Amelia Davies; Fanny Jansson; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie synliggör normbärande och normbrytande egenskaper hos fyra huvudkaraktärer i fyra kapitelböcker av Astrid Lindgren för att kunna bidra till den litteraturdidaktiska diskussionen. Maria Nikolajevas (2017) schema för könsstereotypa egenskaper fungerar som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Kön och genus i högläsningslitteratur : Ur en lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2021]
  Nyckelord :Kön och genus; högläsningslitteratur; Grundskola F-3;

  Sammanfattning : Studier har visat att flickor och pojkar bemöts olika efter liknande beteende, och att högläsning är en viktig del av den tidiga undervisningen. Fokuset i den här studien är därmed att se hur kön och genus porträtteras i ett antal böcker som läses högt i dagens svenska skolor. LÄS MER

 4. 4. Bilderboksanalys -Genusperspektiv på tre Astrid Lindgren-bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Danielle Nehme; Evelina Vatka; [2021]
  Nyckelord :Genus; pedagogik; stereotyper; kön; bilderböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar bilderboken ur ett genusperspektiv. De bilderböcker som vi undersöker är: När Emil skulle dra ut Linas tand (1976), Titta, Madicken det snöar (1983) och Pippi i humlegården (1949) skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER

 5. 5. Normbrytaren Pippi : En analys av Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump från 1945 med fokus på genusnormer och värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Hjort; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; diskursanalytiskt synsätt; diskussionsunderlag; genusteori; stereotypa egenskaper;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras boken Pippi Långstrump från 1945 skriven av Astrid Lindgren. Syftet är att urskilja karaktären Pippis normbrytande beteende gällande genus för att sedan undersöka om boken utifrån analysen fungerar som diskussionsunderlag till arbete med normer och värden i skolan. LÄS MER