Sökning: "Astrid lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Astrid lindgren.

 1. 1. Inför vår herre är vi alla smålänningar : Landskapsidentitet och historiebruk kring framstående småländska personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Westin; [2020]
  Nyckelord :history usage; regional identity; Smaland; public narrative; narrative identity; historiebruk; Småland; narrativ identitet; offentligt narrativ; landskapsidentitet;

  Sammanfattning : When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a select few historically significant individuals i.e. LÄS MER

 2. 2. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 3. 3. En analys av Astrid Lindgrens verk med fokus på dess användbarhet i undervisningen i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Bäärnhielm; [2020]
  Nyckelord :sociocultural; children litterature; picturebooks; sterotypes; primary school; Astrid Lindgren; skönlitteratur; tolerans; genus; relationer; Lgr 11; undervisning; norm*;

  Sammanfattning : I denna uppsats har utvalda böcker skrivna av Astrid Lindgren analyserats med syftet att tar reda på hur man kan använda dem i undervisningen. Analysen utgår från grundskolans tidigare år, årskurserna f-3. I analysen fokuserar jag på rubrikerna, relationer, tolerans och genus och hade dessa som fokus när böckerna lästes. LÄS MER

 4. 4. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 5. 5. ’Life Has Become a Sickness That Only Death Can Heal’: Representations of Death in Astrid Lindgren’s Mio’s Kingdom and The Brothers Lionheart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Death; Representation; Children s literature; Mio s Kingdom; The Brothers Lionheart;

  Sammanfattning : Astrid Lindgren is one of Sweden’s most beloved writers of all time and many of her works include many hard topics, such as for example death. It has not always been as common to include such difficult topics in children's literature as it is today. LÄS MER