Sökning: "Astrid ramberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Astrid ramberg.

 1. 1. Samband mellan arbetstillfredsställelse och upplevt stöd från närmsta chefen : Kopplat till medarbetarnas hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Astrid Ramberg; Nalan Kilincaslan; [2010]
  Nyckelord :job satisfaction; management; teacher of upper secondary school; trust; health;

  Sammanfattning : Att tänka på medarbetarnas arbetstillfredsställelse har inte alltid varit något självklart, det var vid 1950-talet som intresset för medarbetarna började bli något etablerat i samhället. Tidigare forskning inom detta ämne har haft olika synvinklar om vad som är viktigt för att medarbetaren ska känna arbetstillfredsställelse. LÄS MER

 2. 2. Idébärarens behov : En undersökning i Eskilstuna angående idébärarens behov genom innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Astrid Ramberg; Ranna Kass Kawo; [2009]
  Nyckelord :Idébärare; behov; innovationsprocessen; rådgivning;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att kartlägga hur idébärarnas behov genom innovationsprocessen uppfattades utifrån idébärarna själva, men även utifrån aktörerna som arbetar med ”Din idé” i Eskilstuna Kommun. Litteraturundersökningen vi gjorde innefattade bland annat vilka egenskaper idébäraren kan tänkas ha, utbildningens betydelse och hur innovationsprocessen och affärsplanen ser ut. LÄS MER