Sökning: "Asyl"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet Asyl.

 1. 1. En icke-troendes bekännelser - En uppsats om problemen med att bevisa och bedöma den genuina övertygelsen av en icke-tro i asylprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Piironen; [2019]
  Nyckelord :Icke-tro; asyl; genuin övertygelse; förföljelse; alternativt skyddsbehov.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Frivilligas roll för upprätthållandet av samhällets resiliens under flyktingsituationen 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Klara Peraic; [2019]
  Nyckelord :resiliens; frivilliga; flykting; krishantering; flyktingkris; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the years, societies have faced different complex and hazardous events which has put their resilience to test. The refugee crisis is one event that usually do not fall within the framework of what a country or a political sector is prepared for. LÄS MER

 4. 4. Att misstro de troende : Migrationsverket, konvertiter och "genuin religiös övertygelse"

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Nordlöf; [2019]
  Nyckelord :Migrationsverket; konvertiter; asylsökande; genuin religiös övertygelse; avslag; flyktingar; kristna; Migrationsdomstolen; konversion; sur place; misstro; migrationspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar Migrationsverkets motiveringar vid avslag i asylärenden där konversion åberopas som skäl. Med tematisk innehållsanalys har sju beslutsunderlag, skrivna av Migrationsverket, undersökts och analyserats. LÄS MER

 5. 5. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER