Sökning: "Asylum law"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden Asylum law.

 1. 1. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

  Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being ofrefugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes itdifficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER

 2. 2. Från barn till flyktingbarn - en diskursanalys av dokument som används vid arbete med barns asylutredningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Belma Hasanic; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Migration Agency assesses and decide on children's asylum cases in Sweden. The Swedish Aliens Act, the Convention on the Rights of the Child and, since 2016, the Temporary Act, are the main laws applied when the agency determent a child’s asylum case. LÄS MER

 3. 3. Gruppen i kläm : En studie om unga flyktingars upplevelser av den nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Reaz Gul; Chunhua Li; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied young refugees; the upper secondary school act; Orientation disorientation; deserving; mental health problem;

  Sammanfattning : In the past decades, Sweden’s asylum policy known for its humanitarianism has taken a significant turn toward restrictiveness. In 2016 a temporary law was introduced in Sweden to restrict asylum seekers in reaction to the refugee crisis 2015. The group that has been hit hard by this law is the unaccompanied young refugees. LÄS MER

 4. 4. Vem förtjänar (inte) uppehållstillstånd i Sverige? - En kritisk diskursanalys av “Gymnasielagen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2021]
  Nyckelord :Gymnasielagen; kritisk diskursanalys; medborgarskap; utbildning; ‘deservingness’; ‘act of citizenship’; gränsdragning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell, centrerad kring begreppen gränsdragning, ‘deservingness’ och ‘act of citizenship’ genomförs på den så kallade gymnasielagen. Lagen villkorar uppehållstillstånd med utbildning. LÄS MER

 5. 5. Att göra sig trovärdig som HBTQI-person i svensk asylrätt : En queerteoretisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolens trovärdighetsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Annie Palm; [2021]
  Nyckelord :HBTQI; Migrationsverket; migrationsdomstolen; trovärdighetsbedömning; trovärdighet; queerteori; asylutredning; asylrätt; asyl;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and derive a more profound understanding on how the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm determine the credibility of LGBTQI-persons applying for asylum in Sweden. Through a qualitative content analysis of nine cases where decisions from both the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm are used, this study aims to determine what is required from LGBTQI asylum seekers to prove their reliability and credibility. LÄS MER