Sökning: "Asylum seekers"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden Asylum seekers.

 1. 1. Supporting integration processes with social computing applications. A case of study: Kronoberg, Sweden in 2017

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Diego Davila; [2019]
  Nyckelord :Integration; Refugees; ICT; development;

  Sammanfattning : The widespread diffusion of Information and Communication Technologies (ICT) and its integration in our day-to-day activities, has transformed our societies in different ways (Cachia, 2007).  The potential and current application of technology devices and computing applications for improving peoples’ quality life has become an important area of study for different think tanks; and subject of constant regulation and policies by governments and multilateral organizations. LÄS MER

 2. 2. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER

 3. 3. Munhygien- och kostvanor hos nyanlända asylsökande som är arabisktalande från Irak och Syrien : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Halah Al-Juboori; Naser Ismael; [2019]
  Nyckelord :Arabisktalande; Asylsökande; Irak; Kostvanor; Munhygienvanor; Nyanlända; Syrien;

  Sammanfattning : Inledning: Tandvården möter både barn och vuxna asylsökande som har omfattande tandvårdsbehov. I Sverige har asylsökande rätt till akut sjukvård och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kostvanor hos nyanlända asylsökande som var arabisktalande från Irak och Syrien. LÄS MER

 4. 4. EU burden-sharing in the Refugee Crisis: A Strategic Game Perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Dali Klasson; [2019]
  Nyckelord :Game theory;

  Sammanfattning : Recent developments in migration filed within EU showed problematic character of EU member states co-operation in face of migration burden-sharing. Migration crisis of 2015-2016 shed a light on migration burden-sharing and made subject one of the most discussed issues in European Union. LÄS MER

 5. 5. Bare Life of Unaccompanied Children: A Critique on the Human Rights State-Centrism and the Right to Asylum in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hamidreza Vasheghanifarahani; [2018-09-25]
  Nyckelord :state-centrism; the right to asylum; Sweden’s U-turn asylum policy; rightlessness; zone of indistinction; bare life; the paradox of human rights; the sovereign; policy analysis; unaccompanied Afghanistanian children; bio-politics;

  Sammanfattning : The question of asylum seekers and refugee rights is one of the main examples which reveals the paradox of the citizen rights and human rights. This thesis aims to analyse the U-turn asylum policy of Sweden regarding unaccompanied minors from a critical perspective in this regard. LÄS MER