Sökning: "Asylum seekers"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade orden Asylum seekers.

 1. 1. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

  Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being ofrefugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes itdifficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER

 2. 2. IMMIGRATION AND EUROSCEPTICISM – HAND IN HAND? A research on the effect of the refugee crisis on the relationship between attitudes toward immigration and public Euroscepticism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristoffer Otter; [2021-02-03]
  Nyckelord :Euroscepticism; immigration; ethnic threat theory; refugee crisis; asylum seekers.;

  Sammanfattning : The refugee crisis of 2015 proved to be a tough challenge for Europe and the EU. All EU member states were affected, although to varying degrees. This article seeks to examine the impact of the refugee crisis on the relationship between immigration attitudes and public Euroscepticism. LÄS MER

 3. 3. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 4. 4. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER

 5. 5. "När man är så svag kan vem som helst guida dig att göra vad som helst" : En kvalitativ studie om asylsökandes upplevelser av asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Aya Hasan; [2021]
  Nyckelord :asylum seekers; process; crime; mental health; asylprocess; asylsökande; brottslighet; mental hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera asylsökandes upplevelser om ifall asylprocessen varit brottsgenererande eller ökat den psykiska ohälsan. De kriminologiska teorier som använts för att kunna förklara relationen är stämplingsteorin, strain, och sociala band. LÄS MER