Sökning: "Asylum"

Visar resultat 16 - 20 av 725 uppsatser innehållade ordet Asylum.

 1. 16. En (värdig) andra chans? : En granskning av den nya gymnasielagen utifrån ett etiskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Josefine Gredin; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied young people; asylum in Sweden; Upper Secondary School Act; human dignity; equal respect for all people;

  Sammanfattning : In 2016 a new temporary asylum law was introduced in Sweden which limited the chance of being granted asylum. This law was most hard hitting on unaccompanied young people who no longer received fair asylum processes. The government changed part of the temporary law in 2018, and this amendment is referred to as the Upper Secondary School Act. LÄS MER

 2. 17. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER

 3. 18. Investigating Country Policy and Information Notes: The Case of UK Home Office & Eritrea

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Winta Berhane; [2019]
  Nyckelord :UK Home Office; Eritrea; Asylum claims; Country Policy; and Information Notes; Power; Migration;

  Sammanfattning : The aim of this research has been to investigate the UK Home Office, Country Policy and Information Notes (CINP) in the asylum-seeking process, through investigating the case of Eritrean CINP documents from 2010 until 2018. This single case study aimed to confirm its theoretical background of Lukes 2005 three-dimensional view of power theory. LÄS MER

 4. 19. I väntan på ett beslut : En kvalitativ studie med fokus på arbetet på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ana Del Carmen Jensen Alas; [2019]
  Nyckelord :asylum-seeking children; HVB; integration handler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur arbetet med ensamkommande barn bedrivs. Forskningsfrågorna fokuserade på hur integrationshandledare arbetar för att tillgodose barnens behov, hur de arbetar med integrationsprocessen och slutligen vilka utmaningar de möter i arbetet. LÄS MER

 5. 20. Ensamkommande pojkars mående utifrån hvb-personals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Flakron Rexha; Ola Ripa; [2019]
  Nyckelord :asylum seeking; psychological health; social workers; unaccompanied refugee adolescents;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate unaccompanied refugee adolescents, specifically males, psychological well-being in the perspective of social workers who are employed in HVB-homes (residential care homes for children and young persons). More specifically, the purpose was to find out which risk and protective factors might prevent or trigger psychological distress among the unaccompanied adolescents, as well as to investigate which prevention and interventions are done by the social workers. LÄS MER