Sökning: "Asylumseeking Health"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Asylumseeking Health.

 1. 1. Att bli ensamkommande : Diskursanalys av Socialstyrelsens handbok om arbete med ensamkommande asylsökande barn och unga

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Daniel Ström; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; unaccompanied children; discourse analysis; Ensamkommande barn; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att genom kritisk diskursanalys analysera Socialstyrelsens handbok för arbetet med ensamkommande asylsökande barn och unga. Analysen syftar till att kartlägga hur ensamkommande asylsökande barn framställs och kategoriseras i diskursen. LÄS MER

 2. 2. Asylprocessen ur ett folkhälsoperspektiv : I väntan på beslut när tiden står still

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hampus Oresten; Mira Goldman; [2017]
  Nyckelord :Asylumseeking Health; Asylsökande Flykting Hälsa folhälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka asylsökandes hälsa under asyltiden med fokus på ett folkhälsoperspektiv, vad som inverkar på hälsan samt undersöka medvetenhet kring deras rättigheter.   Tidigare forskning visar: Brist på sysselsättning (aktiviteter, arbete) och avsaknad av stöd leder till psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Flykt från en verklighet till en annan : En jämförelse av rutiner mellan fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Ragnarsson; Sandra Brask; [2009]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; adolescents; youth hostels; routines; ensamkommande flyktingbarn; ungdomsboenden; rutiner;

  Sammanfattning : Titel:               FLYKT FRÅN EN VERKLIGHET TILL EN ANNAN. EN JÄMFÖRELSE AV RUTINER MELLAN FYRA BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN    Författare:      Brask, Sandra Ragnarsson, Sofie Handledare:    Drugge, Gunnel   Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 21-40 poäng C-uppsats, 15 poäng Ht 2009         Sammanfattning Under 2008 kom 1510 flyktingbarn och ungdomar till Sverige utan vårdnadshavare. LÄS MER