Sökning: "Asymmetrisk information"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Asymmetrisk information.

 1. 1. Fastighetspaketering : Det populära förfarandets effekt för mindre fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erik Boos; Ludwig Wahlqvist; Daniel Maman; [2021]
  Nyckelord :Packaging of real estate; transaction process; due diligence; asymmetric information; transaction costs and information problems.; Fastighetspaketering; transaktionsprocessen; due diligence; asymmetrisk information; transaktionskostnader och informationsproblemet;

  Sammanfattning : Det populära förfarandet fastighetspaketering som idag är branschnorm, innebär att det ägande bolaget överlåts och utseendet på transaktionsprocessen förändras. Förändringen innebär en utökad undersökningsprocess, i form av en Due Diligence. LÄS MER

 2. 2. Effects of Endogenous Risks in Contract Design : A Theoretical and Empirical Analysis of the Optimal Contract Design in the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; [2021]
  Nyckelord :Procurement contracts; Contract theory; Contract design; Principal agent; Asymmetric information; Optimal contract; Endogenous risk; Risk aversion; Incentive; Upphandlingskontrakt; Kontraktsteori; Kontraktsdesign; Principal agent; Asymmetrisk information; Optimalt kontrakt; Endogen risk; Riskaversion; Incitament;

  Sammanfattning : The architecture, engineering and construction industry faces challenges when dealing withprocurement contract design and risk-handling. The optimal contracting practices have beenworldwide studied in areas of contract theory which studies how the optimal incentivemechanism (“contracts”) can be designed to encourage the parties to behave more efficiently. LÄS MER

 3. 3. Etisk hackning av en smart foderautomat

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Julia Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :Ethical hacking; Internet of things; Penetration testing; Thread modeling; STRIDE; DREAD; Smart food dispenser; Security; Vulnerabilities; Etisk hackning; Sakernas internet; Penetrationstestning; Hotmodellering; STRIDE; DREAD; Smart foderautomat; Säkerhet; Sårbarheter;

  Sammanfattning : Sakernas internet (IoT) syftar till det nät av enheter som samlar och delar data över internet. De senaste åren har användandet av konsument-IoT ökat explosionsartat och åtföljts av en ökad oro kring säkerheten i dessa enheter, då många system visat sig ha bristande säkerhetsimplementeringar. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om förklaringsvariablerna kring kapitalstrukturhos svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Lindgren; Matthias Sundekvist; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldkvot; agentteori; asymmetrisk information; pecking order; trade-off; svenska onoterade företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag - En kvantitativ studie omförklaringsvariablerna kring kapitalstrukturen hos mindre svenska onoterade aktiebolag Nivå: Examensarbete i företagsekonomi Författare: Emil Lindgren och Matthias Sundekvist Handledare: Peter Lindberg Datum: Januari - 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur storlek, lönsamhet, tillgångsstruktur,tillväxt samt ränta påverkar kapitalstrukturen i små svenska onoterade aktiebolag. Metod: I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. SPACs - Framtiden för svenska börsnoteringar? : En intervjustudie som analyserar värdedrivare, problem och efterfrågan på den svenska marknaden för börsnoteringar och vad etablering av SPAC-bolag kan innebära för den svenska marknaden.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michel Pinna; Alexander Johansson; [2021]
  Nyckelord :Special Purpose Acquisition Company; SPAC; IPO; stock exchange listing; Special Purpose Acquisition Company; SPAC; IPO; Börsnotering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett SPAC-bolag är ett börsnoterat företag vars enda syfte är att genomföra ett förvärv. Genom förvärvet börsnoteras ett onoterat företag. Intresset för SPACs har ökat på den amerikanska marknaden och år 2020 stod SPAC-bolag för 55% av alla börsnoteringar i USA. LÄS MER