Sökning: "Asymmetrisk information"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Asymmetrisk information.

 1. 1. Kunskaps- och informationsasymmetriers påverkan på upphandlingsprocessen : En intervjustudie om IT-konsulters erfarenheter av upphandlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Brasar; Emelie Garton; [2020]
  Nyckelord :Upphandlingar; upphandlingsprocesser; IT-konsult; opportunism; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att bidra med en fördjupad förståelse för upphandlingsprocesser inom IT genom att besvara forskningsfrågan “Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information upphandlingsprocessen ur ett IT-konsultperspektiv?”. Empiri samlades in genom en intervjustudie där fyra IT-konsulter med erfarenhet från upphandling intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER

 3. 3. Due Diligence vid förvärv av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Patrik Johansson; Hampus Persson; [2020]
  Nyckelord :Due Diligence; Försäljningsprospekt; Asymmetrisk information; Agentteori; Riskhantering; Miljöaspekt;

  Sammanfattning : En Due Diligence handlar i stora drag om en relativt grov besiktning av ett objekts tekniska, ekonomiska och juridiska status. I samband med fastighetstransaktioner genomförs en Due Diligence av fastighetsbolagen. En Due Diligence kan variera i utformning beroende på olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Equity Crowdfunding : Investerarnas upplevelser och hantering av asymmetrisk information och principal-agentproblem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Malki; Tabarak Abduljabbar; [2020]
  Nyckelord : Equity crowdfunding; investors; asymmetric information; principal- agentproblems; due diligence; monitoring; financial-intermediary; Equity crowdfunding; investerare; asymmetrisk information; principal- agentproblem; due diligence; kontroll övervakning; finansiell mellanhand;

  Sammanfattning : I den här studien har vi undersökt hur investerare upplever asymmetrisk information och principal-agentproblem i den relativt nya investeringsformen equity crowdfunding. Vi har även undersökt hur investerarna går tillväga för att hantera den asymmetriska informationen och principal-agentproblemen. LÄS MER

 5. 5. Kommunernas dilemma kring avyttringar av Samhällsfastigheter : En analys av samspelet mellan det offentliga och det privata

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olof Bergvall; Henrik von Bahr; [2020]
  Nyckelord :Public property; municipalities; privatization; demographics; ideology; moral hazard; Samhällsfastigheter; kommuner; privatisering; demografi; ideologi; moral hazard;

  Sammanfattning : Under senare år har antalet privata aktörer verksamma inom segmentet för samhällsfastigheter, en typ av fastighet där samhällsservice bedrivs, mångdubblats. Cirka 85 procent av dessa fastigheter bedöms finnas i kommunal, regional eller statlig ägo, men allt större andel förvärvas av privata aktörer. LÄS MER