Sökning: "Asymmetrisk krigföring"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Asymmetrisk krigföring.

 1. 1. Gerillakrigföring, ett luftmaktsteoretiskt komplement inom defensiv luftmakt?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Defensiv luftmakt; asymmetrisk krigföring; indirekt strategi; gerillakrigföring;

  Sammanfattning : Warden har en generell och beprövad teori om hur man når framgång med luftmakt. Många menar dock att den defensiva delen av teorin behöver kompletteras för att bättre omhänderta små staters perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hybridkrigföring- allt eller inget? : En militärteoretisk studie av begreppet hybridkrigföring

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Carne; [2016]
  Nyckelord :Krigföring; Hybridkrigföring; irreguljär krigföring; reguljär krigföring; asymmetrisk krigföring; militärteori.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prickskytt i en lågintensiv konflikt : En undersökning av skillnaderna mellan den svenska prickskyttefunktionen i Sverige och Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Christensson; [2011]
  Nyckelord :Sniper; asymmetric warfare; Low-Intensity Conflict; LIC; Afghanistan; Prickskytt; asymmetrisk krigföring; lågintensiv konflikt; Afghanistan; FS 19;

  Sammanfattning : Med fokus på Sveriges insats i Afghanistan som är en asymmetrisk konflikt där konventionella stridskrafter möter en motståndare som består av talibaner och kriminella med medel och metoder som skiljer sig från en reguljär motståndare. Problemet som kan uppstå är att motståndaren gömmer sig bland civila och förmågan till precisionsbekämpning av mål samt informationsinhämtning för att identifiera motståndare från civila blir viktigt. LÄS MER

 4. 4. Ubåtar på piratjakt : Är ubåt typ Gotland en potent plattform i en internationell kontext med asymmetriska hot?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Wrang; [2010]
  Nyckelord :Asymmetric warfare; asymmetric threats; submarine Gotland class; fundamental abilities; Asymmetrisk krigföring; asymmetriska hot; ubåt typ Gotland; de grundläggande förmågorna;

  Sammanfattning : Världen är i ständig förändring, så även de krig och konflikter som utkämpas. Aktörerna utgörs inte längre enbart av nationer utan innefattas även ickestatliga aktörer. LÄS MER

 5. 5. Distributed Operations : en framtida lösning för upprorsbekämpning?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mika Ihalainen; [2006]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Uppror; Asymmetrisk krigföring; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Chefen för amerikanska marinkåren beslutade 2005 att påbörja utvecklingen av konceptet DistributedOperations (DO). Syftet med konceptet är bland annat att möta utmaningarna inom upprorskrigföring och”Small Wars” som kännetecknas av asymmetriska förhållanden mellan parterna. LÄS MER