Sökning: "Asynchronous communication"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Asynchronous communication.

 1. 1. Developing a spiking neural model of Long Short-Term Memory architectures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Isabella Pozzi; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Current advances in Deep Learning have shown significant improvements in common Machine Learning applications such as image, speech and text recognition. Specifically, in order to process time series, deep Neural Networks (NNs) with Long Short-Term Memory (LSTM) units are widely used in sequence recognition problems to store recent information and to use it for future predictions. LÄS MER

 2. 2. Federated Averaging Deep Q-NetworkA Distributed Deep Reinforcement Learning Algorithm

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Backstad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the telecom sector, there is a huge amount of rich data generated every day. This trend will increase with the launch of 5G networks. Telco companies are interested in analyzing their data to shape and improve their core businesses. LÄS MER

 3. 3. ESB - Permanent överföring av meddelanden mellan två beställningssystem : Asynkront kösystem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Helge Fransson; Richard Lundh; [2018]
  Nyckelord :ESB; Asynkront kösystem; Datorvetenskap;

  Sammanfattning : En Enterprise Service Bus (ESB) är en programvara för att binda ihop flera olika system,där man vill säkerställa att kommunikationen mellan systemen sker utan förluster av data.Detta för att minimera konsekvenserna av störningar i trafiken. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i storskaliga internetbaserade kurser : En kvalitativ studie om karaktären av den sociala interaktionen i diskussionsforum i xMOOCar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Malin Engquist; [2018]
  Nyckelord :Massive Open Online Courses; MOOC; xMOOC; social interaction; Community of Inquiry; self-paced; instructor-paced; learning; asynchronous discussion forums; storskalig öppen internetbaserad kurs; MOOC; xMOOC; social interaktion; undersökande gemenskap; CoI; självstyrd studietakt; lärarledd; lärande; asynkrona diskussionsforum;

  Sammanfattning : Storskaliga, öppna, internetbaserade kurser (MOOCar) introducerades år 2008 av George Siemens och Stephen Downes och deras popularitet har ökat ända sedan dess. Förespråkare av MOOCar påstår att de har en potential att möjliggöra livslångt lärande för människor från hela världen. LÄS MER

 5. 5. High-Speed Serial Link for Low-Power Memories

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anely Catalina Melendez Rasgado; [2018]
  Nyckelord :Serial; communication; memories; high speed; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A bidirectional serial link on-chip implementation is going to be assessed so as to set the option of using it as a replacement of the actual parallel interconnection used to transfer data between different memory banks in an embedded low-power memory unit. Asynchronous communication is the protocol selected and current mode pulse signaling is the technique used to transfer data. LÄS MER