Sökning: "At risk homelessness"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden At risk homelessness.

 1. 1. Social Contracts as a Municipal Strategy in the Wake of the Swedish Housing Inequality - The case of Malmö municipality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matilda Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Housing inequality; Right to housing; Housing market; Social contracts; Homelessness; Structural homelessness; Secondary housing market;

  Sammanfattning : Following the Swedish housing inequality, large groups are being excluded from the regular housing market and have come to need support with housing from the municipality. While the Swedish system is universal and hence does not include a selective social housing sector, a secondary housing market exists next to the regular. LÄS MER

 2. 2. Bostadssituationen för polska migrantarbetare  i Sverige

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Winehav; [2018]
  Nyckelord :bostad; bostadssituation; polska migrantarbetare; EU-medborgare; rätten till en bostad; diskriminering;

  Sammanfattning : This thesis is about Polish migrant workers’ housing situation in Sweden. The primary purpose is to show how the housing situation looks like for Polish migrant workers who live in Sweden. The second purpose is to highlight how complex the right to housing is and show how this right influence their living standard. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar utan fast bostad : Erfarenheter av föräldraskap på genomgångsboende för bostadslösa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Esbjörn Sandin; [2017]
  Nyckelord :Family; Parents; Parenthood; Parenting; Unstable housing; Homelessness; Children; Childhood; Housing market; Living space; Position; Relationship; Stress; At risk homelessness; Coping; Meaning; Exclusion; Social housing;

  Sammanfattning : Families lacking adequate housing are increasingly becoming a concern for social services throughout Sweden, challenging a key promise of the social democratic universalist welfare-state. This raises questions about experiences of parenthood under the threat of facing homelessness or while living in temporary and inadequate residence in the Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Mellan rusets himmel och abstinensens helvete

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Nordstedt; Maria Nordstedt; [2016]
  Nyckelord :handlingsutrymme; heroin; intravenös droganvändning; kvinnor; livsvillkor; vardagsliv; utsatthet;

  Sammanfattning : Mellan rusets himmel och abstinensens helvete – En kvalitativ studie om kvinnor som injicerar heroin. Examensarbete i socialt arbete/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete, 2016. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshet, hälsa och kontakt med vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Schygge; Amanda Ulvebring; [2014]
  Nyckelord :homeless people; experiences; health; contact with health care; hemlösa personer; upplevelser; hälsa; kontakt med vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlöshet är ett ökande problem i världen och beroende på land så hanteras och uppfattas fenomenet på olika sätt. Olika faktorer påverkar huruvida en person hamnar i hemlöshet och dessa kan kategoriseras in i individuella, relationella, institutionella och strukturella faktorer. LÄS MER