Sökning: "At risk homelessness"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden At risk homelessness.

 1. 1. “Even if they live a destructive life, at least they won´t die” A qualitative study of how social workers at housing facilities for individuals in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vilhelmina Tuxen-Meyer; [2020-09-10]
  Nyckelord :Homelessness; Substance abuse; Housing facility; Shelter; Housing; Women; Violence against women; Intimate partner violence; Sweden.;

  Sammanfattning : The aim of this study is, from a Swedish point of view, to investigate and analyse how social workers at housing facilities for people in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women. Previous research demonstrates that women in substance abuse are more commonly subjected to violence than women without substance abuse. LÄS MER

 2. 2. Bostadssituationen för polska migrantarbetare  i Sverige

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Winehav; [2018]
  Nyckelord :bostad; bostadssituation; polska migrantarbetare; EU-medborgare; rätten till en bostad; diskriminering;

  Sammanfattning : This thesis is about Polish migrant workers’ housing situation in Sweden. The primary purpose is to show how the housing situation looks like for Polish migrant workers who live in Sweden. The second purpose is to highlight how complex the right to housing is and show how this right influence their living standard. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar utan fast bostad : Erfarenheter av föräldraskap på genomgångsboende för bostadslösa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Esbjörn Sandin; [2017]
  Nyckelord :Family; Parents; Parenthood; Parenting; Unstable housing; Homelessness; Children; Childhood; Housing market; Living space; Position; Relationship; Stress; At risk homelessness; Coping; Meaning; Exclusion; Social housing;

  Sammanfattning : Families lacking adequate housing are increasingly becoming a concern for social services throughout Sweden, challenging a key promise of the social democratic universalist welfare-state. This raises questions about experiences of parenthood under the threat of facing homelessness or while living in temporary and inadequate residence in the Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Mellan rusets himmel och abstinensens helvete

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Nordstedt; Maria Nordstedt; [2016]
  Nyckelord :handlingsutrymme; heroin; intravenös droganvändning; kvinnor; livsvillkor; vardagsliv; utsatthet;

  Sammanfattning : Mellan rusets himmel och abstinensens helvete – En kvalitativ studie om kvinnor som injicerar heroin. Examensarbete i socialt arbete/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete, 2016. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshet, hälsa och kontakt med vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Schygge; Amanda Ulvebring; [2014]
  Nyckelord :homeless people; experiences; health; contact with health care; hemlösa personer; upplevelser; hälsa; kontakt med vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlöshet är ett ökande problem i världen och beroende på land så hanteras och uppfattas fenomenet på olika sätt. Olika faktorer påverkar huruvida en person hamnar i hemlöshet och dessa kan kategoriseras in i individuella, relationella, institutionella och strukturella faktorer. LÄS MER