Sökning: "Ateism"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Ateism.

 1. 1. Tro rätt, tro fel. : En utvärdering av ateism som asylskäl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Hörlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Kanske är hon en modern profet?" - En receptionsstudie av Karen Armstrongs För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla i svenska massmedier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Henrik Hannfors; [2019]
  Nyckelord :Karen Armstrong; reception; Gud; religion; ateism; medkänsla;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how the books The Case for God and 12 Steps to a Compassionate Life by the historian Karen Armstrong has been discussed and debated in swedish mass media. Very few academics in the discipline of the history of religions has had such a broad public success as Karen Armstrong, and it is therefore important to acknowledge how major themes and issues in her writings are discussed on the public arena. LÄS MER

 3. 3. Tråkiga kristna och intressanta muslimer : En enkätundersökning om gymnasieelevers attityder mot religioner och religiösa människor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Satu Paananen; [2018]
  Nyckelord :Attityder mot religioner; religionssociologiska förklaringsmodeller; att bli religiös; ungdomar elever och religion; värdegrund;

  Sammanfattning : Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie. Studiens syfte är att ta reda på vilka attityder mot religionen och de religiösa kan hittas bland ungdomar som går andra och tredje år på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. "Religionen, hejdå! Ateism, välkommen!" : Nyanlända elevers självpositionering och upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Bergenfelz; Fredrik Silverglimth; [2018]
  Nyckelord :RE; non-confessional religious education; pupils; representation; immigration; religious discourse; critical discourse analysis; secularism; diaspora; postcolonialism; Sweden; Islam in Sweden; muslim identity; religionskunskap; icke-konfessionell religionskunskapsundervisning; elever; representation; immigration; nyanlända; religiös diskurs; kritisk diskursanalys; sekularisering; diaspora; postkolonialism; Sverige; islam i Sverige; muslimsk identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända elever ser på religion utifrån två teman. Det första behandlar hur dessa elever positionerar sig till religiösa traditioner, samt på vilka sätt dessa positioner kan ha förändrats i diaspora. LÄS MER

 5. 5. “The Post-Christian Christian Church” : Ecclesiological Implications ofMattias Martinson’s Post-Christian Theology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Simon Hallonsten; [2018]
  Nyckelord :Kristendom och samhälle; Sekularisering; Postmodernism; Ateism; Postkristen; Religiöst liv; Martinson; Mattias; 1970-;

  Sammanfattning : Starting in the socio-cultural changes associated with the recent proliferation of various post-terms, this essay explores Mattias Martinson’s proposal for a theological response to these developments. Based on Martinson’s Post-Christian Theology and The Cathedral in the Center, the essay sketches a post-Christian theology that attempts to transcend both traditional Christian theology and atheism as a response to a societal situation of widespread disbelief. LÄS MER