Sökning: "Ateism"

Visar resultat 16 - 20 av 30 uppsatser innehållade ordet Ateism.

 1. 16. En ny ateism eller ateism i en ny tid? : En idéanalys av de nya ateisterna och deras kritiker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Magnusson; [2015]
  Nyckelord :new atheism; atheism; criticism of religion; religion; secularism; Daniel Dennett; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Michel Onfray; nyateism; ateism; religionskritik; religion; sekularisering; Daniel Dennett; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Michel Onfray;

  Sammanfattning : This essay intends to examine the atheists Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens and Michel Onfray's arguments against religion, based on the themes of religion, atheism and the perception.of their present worldview. In addition, the research aims to find out whether it is suitable to talk about a new atheism. LÄS MER

 2. 17. Med mänskliga mått : En jämförelse mellan teologisk och ateistisk humanism

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :William Lindahl; [2015]
  Nyckelord :humanism; ateism; religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Viktor Lennstrand and Sweden's Secularization

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Ronald Petrarca; [2014]
  Nyckelord :Lennstrand; Atheism; Secularization; Lennstrand; ateism; sekularisering;

  Sammanfattning : Viktor Lennstrand was the first person in Sweden to establish an organization completely devoted to atheist activism: Utilistiska samfundet. This in itself makes him an important figure in Swedish history; however, he is also significant in another way. LÄS MER

 4. 19. Synen på nationalsocialismen i Svenska kyrkan under 1930- och 1940-talen. En text- och diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Emil Anselin; [2014]
  Nyckelord :Svensk-kyrklig press; nationalsocialism; diskurser; nyckelbegrepp.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att analysera synen på nationalsocialism i de svenskkyrkliga tidningarna Göteborgs Stifts-Tidning, Kyrka och folk, Svensk kyrkotidning och Vår Lösen. Jag har fokuserat på vad tidningarna ansåg vara positivt respektive negativt med nationalsocialismen samt på vilka grunder de tog ställning på det ena eller andra sättet, hur de motiverade sina åsikter samt vilka förändringar som skedde över tid. LÄS MER

 5. 20. Religion in the making; or, The Modern Prometheus : Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Syntheism; Syntheist; Syntheiströrelsen; samtida religion; Chidester; Kunin; Vásquez; Patrtridge; Åkerbäck; Frisk; Ateism; New Age; Andlighet; Burning Man; sekularisering; Alexander Bard; religionsdefinition; individualism; samhällskritik;

  Sammanfattning : Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan förstås som en konsekvens av individualismens framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Syntheiströrelsen strävar efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva skapa ny religion relevant för samtiden och framtiden. LÄS MER