Sökning: "Ateljé"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Ateljé.

 1. 1. The civic center in Gottsunda

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Natalie Hase; [2019]
  Nyckelord :publika ytor; identitet; betong; medborgarhus; Gottsunda; Uppsala;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to the city of Uppsala. A new plan has been made for the area around the center of Gottsunda, where new apartment houses and a sports centre will take place. My proposal of a civic centre in Gottsunda wants to connect the current, strong identity of Gottsunda with the newly planned neighborhood. LÄS MER

 2. 2. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER

 3. 3. Mälarängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Skola; Arkitektur; Mälarängen; årskurs 3;

  Sammanfattning : Mälarängsskolan är en F-6 skola för ca 400 elever som ligger beläget mitt emellan de tre stadsdelarna Fruängen, Bredäng och Mälarhöjden. Byggnadens form knäcker  på två punkter för att följa tomtgränsen mot norr och omfamna skolgården åt söder, detta gör att man får in mycket dagsljus i byggnaden. LÄS MER

 4. 4. "Varför får man bara ta beigt papper?" : Barns aktörskap i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Christopher Andersson; Nicklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Aktörskap; Initiativtagande; Ateljé;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. LÄS MER

 5. 5. Mälarängskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ella Engström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mälarängskolan är en skola för årskurs F-6 i det framväxande området mellan Mälarhöjden och Bredäng. Skolans idrottshall och matsal med tillhörande scen, placerade i den främre byggnaden, kan användas för att bjuda in elevernas familjer vid skolpjäser, konserter, idrottsevenemang och skolavslutningar samt går att hyra ut till allmänheten. LÄS MER